Slottsbacken gör nyinvestering i det svenska digitala vaktbolaget på internet Secode AB

Fem miljoner kronor till nystartat svenskt IT-säkerhetsföretag: Slottsbacken gör nyinvestering i det svenska digitala vaktbolaget på internet Secode AB Det nordiska venture capitalbolaget Slottsbacken gör en följdinvestering på 5 miljoner kronor i det svenska digitala vaktbolaget på Internet Secode genom sin första IT-fond, Slottsbacken Fund I. Detta kompletterar en tidigare investering av Slottsbacken på 8 miljoner kronor i slutet av förra året, vilket ger Secode totalt 13 miljoner kronor att investera i en marknadsexpansion. Slottsbacken tillskjuter det nya kapitalet via en riktad nyemission som ger Secode 5 nya miljoner kronor att fortsätta stärka och utöka den lokala och nordiska marknadspositionen. Secode visar redan ett positivt kassaflöde och förväntar sig ett positivt resultat i år på en omsättning som väntas uppgå till cirka 25 miljoner kronor. Kundbasen består bl a av flera stora internationella företag inom följande branscher: bank/finans, tillverkning, försäkring, tjänster, handel, den offentliga sektorn, internetföretag och e-handelsföretag, energi och IT/data) Under våren lanserades även partnerskap med Telenordia och Eterra som valt Secode som sin säkerhetspartner för vaktbolagstjänster. Slottsbacken investerade i oktober förra året 8 miljoner kronor i Secode AB och är bolagets enda externa finansiär. Huvudägare är Secodes grundare och medarbetare. - Trots att bolaget bara är något år gammalt, är Secode redan ett framgångsrikt företag med en lysande framtid. Denna följdinvestering ger Secode en möjlighet att fortsätta stärka och ytterligare öka marknadspositionen, både lokalt och internationellt. Bolagets koncept är bevisligen starkt och är nu redo att etableras på en större marknad, säger Slottsbackens verkställande direktör Ulf Svensson. Slottsbacken gör följdinvesteringen - liksom den ursprungliga investeringen - i Secode genom sin framgångsrika första fond Slottsbacken Fund I, som lanserades 1996 och som innehåller 17 portföljbolag (inklusive s k exits). Slottsbacken lanserade nyligen sin andra riskkapitalfond, Slottsbacken Fund II. Båda fonderna fokuserar på investeringar i nordiska snabbväxande IT-bolag inom sektorerna telekom, datakom och media. Slottsbacken Fund I och II förvaltas av ACR Capital AB med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Secode AB erbjuder vaktbolagstjänster på abonnemangsbas och säkrar tryggheten för företag, organisationer och privatpersoner på Internet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolagets affärsidé är att erbjuda sina kunder ständig övervakning och kontinuerligt skydd av affärskritiska system och information som exponeras över internet. Secode tillhandahåller vaktbolagstjänster 24 timmar per dygn och sju dagar i veckan, för ett optimalt affärsskydd. Bolaget kärna är en unik egenutvecklad plattform för att upptäcka och besvara dataintrång och felaktigt nyttjande i realtid. Secodes medarbetare har mycket hög teknisk kompetens inom datasäkerhet, som är bolagets enda verksamhetsområde. Secode grundades våren 2000, och startade sin verksamhet i maj samma år. Secode har 23 medarbetare och levererar från larmcentraler i Stockholm och Göteborg. Bolagets partners och medarbetare har samtliga ett djupt kunnande och mångårig erfarenhet av arbete med IP-säkerhet. Se även www.secode.com. Om Slottsbacken och ACR Capital AB: Slottsbacken har investerat i nordiska tillväxtföretag inom telekom, datakom och media sedan 1996. Slottsbackens första fond har ett kapital om cirka 300 miljoner kronor med Telia och 6:e AP-fonden som investorer. Slottsbackens andra fond har ett totalt kapital om cirka 100 miljoner euro, med 6:e AP-fonden, AFA, Alecta, Telias pensionsstiftelse, Telia, Sampension, Merita Life Assurance, Industrial Investment och Local Goverment Pension Institution som investorer. Ett dussintal medarbetare är involverade i fondernas managementbolag, ACR Capital AB. ACR grundades 1995 och har idag kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Investeringarna genom Slottbacken Fund I har varit mycket framgångsrika och portföljbolagen har i flera fall vuxit från mindre "såddföretag" till stora och marknadsledande IT-företag nära en börsnotering eller andra s k exits. I Slottsbacken återfinns företag som UDS Entertainment Group, Nordens ledande utvecklare av dataspel, programvarubolaget Marratech, som tillhandahåller mjukvara för e-möten, och Digiscope, en ledande leverantör av lösningar för nya digitala media. Nyligen genomförda investeringar inkluderar även Finansium, ett internationellt bolag som utvecklar och levererar finansiella informationstjänster och -teknologi, Reddo Networks, som utvecklar 'nästa generationens' IP-teknologi och - produkter, samt TiFiC, som utvecklar och marknadsför mjukvara för digital support, s k e-support. För ytterligare information kontakta: Ulf Svensson Verkställande direktör, Slottsbacken Venture Capital samt Partner, ACR Capital AB Tel: 08-456 88 80 Fax: 08-456 88 98 E-post: ulf.svensson@acr.se http://www.slottsbacken.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011005BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011005BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar