Marknadsmeddelande 169/17 - Handelsstopp i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget idag den 16 juni 2017

Information om aktien: Slottsviken A
Kortnamn: SLOTT A
ISIN-kod: SE0000102840
Orderbok-ID: 5168
Organisations nr: 556229-2820^
 

Information om aktien: Slottsviken B
Kortnamn: SLOTT B
ISIN-kod: SE0000102857
Orderbok-ID: 5169
Organisations nr: 556229-2820

Stockholm den 16 juni 2017 

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.