Ändring i ledningen hos Smart Energy

Bertil Wilhelmsson avgick som styrelseledamot vid gårdagens extra bolagsstämma i Jönköping. Han avgår som VD i fullt samförstånd med huvudägaren, på grund av den ändrade inriktning som bolaget fått mot kärnområdet bränsleförsäljning.

Tillförordnad VD, fram till dess att ny VD rekryterats, är styrelseledamoten Karl-Erik Johansson.

Rekryteringsprocessen efter en ny VD är redan påbörjad av styrelsen, och man räknar med att en ny VD ska finnas på plats under december månad.

Efter det att den extra bolagsstämman avslutats, tog huvudägaren och styrelseordföranden Fredrik Johansson till orda, och tackade den avgående VD:n Bertil Wilhelmsson för ett väl utfört arbete i bolaget.

Avgående VD, Bertil Wilhelmsson, kommenterade i sin tur, genom att säga att Smart Energy hittills i år haft en fantastisk utveckling, och det på kort tid. Han önskade avslutningsvis bolaget och dess nya styrelse ett varmt lycka till, och han kommer med glädje att följa bolagets framtida utveckling!

Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB
info@smartenergysweden.se

Om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer i landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av den svenska bulkmarknaden inom försäljning av bränslen. Försäljningsmålet är att uppnå en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 1 700 aktieägare, och bolagets aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet SMART. Läs mer på www.smartenergysweden.se

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar