INFORMATIONSBREV

Information från huvudägaren gällande namnändring.

Huvudägaren i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har namnändrats från Edshultshall Holding AB till Energifonden Sverige AB. Energifonden Sverige AB (fd Edshultshall Holding) innehar 350,515,712 aktier i Smart Energy Sweden Group AB(publ).

Allt annat är oförändrat sedan tidigare och Fredrik Johansson innehar 100 % av aktierna i Energifonden Sverige AB som tidigare och lock-up avtalet som innebär att Energifonden endast får avyttra en mindre del av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB är också oförändrat.

För mer information kontakta VD Fredrik Johansson på info@smartenergysweden.se eller 031-120056. 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF  i Stockholm.

HUVUDKONTOR                       SMART HALLAND                 SMART FALKÖPING               SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                      Tel: 0300-775 15                   Tel: 0515-100 88                    010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se


Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar