Kommuniké från den extra bolagsstämman i Smart Energy Sweden Group AB:s (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Smart Energy Sweden Group AB (publ) 2015-11-16 fattades i huvudsak följande beslut:

Vid den extra bolagsstämman i Smart Energy Sweden Group AB (publ) 2015-11-16 fattades i huvudsak följande beslut:
-    Förvärvet av Pallas Group AB godkändes. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.
-    Förslaget om ändring av bolagsordning godkändes gällande paragrafen 2. 
Sätet ändras från Jönköpings kommun till Göteborgs kommun.
-    Beslutades, enligt förslag, om vinstutdelning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelning av aktier i Webbster Media Group AB (publ). Aktiespararna lade ner sin röst.

-    Val av ny styrelse godkändes enligt förslag. Till ny ledamot valdes Martin Skoglund.
Samtliga beslut vid stämman var enhälliga, förutom punkten 7 där Aktiespararna reserverade sig.
Närvarande och rösträttsberättigade vid stämman var 2,61 % av det totala antalet aktier och röster.


Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB
info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar