Nyemittering av aktier nu registrerat

Registreringen av nyemissionen till GEM Fund är nu registrerad och klar.

Antalet aktier i bolaget är nu 200,000,000 och aktiekapitalet är nu 20,000,000 kr .

GEM har fått alla sina aktier levererade till sig samt återlämnat aktielånet till Edshultshall Holding AB. Dock så skall det emitteras ytterligare 17,564,312 aktier efter att det beslutats på en extra bolagsstämma att utöka antalet aktier. Dessa aktier kommer då att återlämnas till Edshultshall Holding som återbetalning av aktielån då Edshultshall totalt lånat ut 41,2 m aktier till GEM vid avropet och nu fått tillbaka ca 24m aktier av de totalt 41,2m aktier som lånades ut.

För mer information, se också tidigare kommunicerat PM publicerat den 19 november.

Styrelsen har också tagit till sig aktieägarnas synpunkter angående GEM avrop och har därför beslutat att avvakta med fler GEM emissioner tills bolaget behöver ytterligare pengar för tillväxt. Då koncernen nu är finansiellt stark och likviditeten är god så ser ledningen ingen anledning att nyttja GEM avtalet under nästkommande 6 månader. Om ytterligare likviditet skulle behövas tidigare pga bolagets starka tillväxt så kommer andra tillvägagångssätt att användas för kapitalanskaffning. Ett exempel på en sådan situation skulle vara förvärv av ytterligare bränslebolag.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar