Publicering av Koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2017

Smart Energy Sweden Group AB (publ) publicerar härmed sin koncernårsredovisning inkl. revisionsberättelse gällande räkenskapsåret 2017.

Koncernredovisningen samt revisionsberättelsen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

Fredrik Johansson

Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juni 2018 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson  

Tel: 031-120056  

info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar