Registreringen av tidigare aviserad nyemission är nu registrerad och klar

Antalet aktier i bolaget är nu 217,564,312 och aktiekapitalet är nu 21,756,431,20 kr .

De 17 564 312 aktierna har levererats till Edshultshall Holding AB och avsåg de sista aktierna som Edshultshall Holding AB lånat ut till GEM Fund i samband med deras tecknande under november 2015.

För mer information, se också tidigare kommunicerat PM publicerat den 19 november och 27 november.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar