Smart Energy expanderar, etablerar egen oljehamn

Smart Energy Sweden Group AB har, via ett av sina dotterbolag, tecknat hyresavtal med Trelleborgs Hamn AB gällande en cisterndepå med kapacitet för lagring av c:a 6,4 miljoner liter bränsle. Avtalet löper på max 8 år och är tecknat till sedvanliga marknadshyror och villkor.

I hyresavtalet ingår även tillgång till kaj, för de djupgående tankfartyg som skall lossa bränslet till depån. Depåområdet har modern utlastning till tankbil, och Smart Energy kommer att investera c:a 1,5 MSEK i samband med att senaste mätteknik installeras. Samtidigt genomförs vissa miljöförebyggande åtgärder.

Smart kommer nu att börja importera och lagra flera olika sorters bränslen i depån.

”Det här avtalet ingicks som ett led i bolagets strategi att bli ett självförsörjande bränslebolag med egna tankbåtar, importdepåer, tankbilar, tankstationer och en egen försäljningsorganisation. Vi är mycket glada över att få börja samarbeta med Trelleborgs hamn, och ser nu fram emot att på allvar starta vår trading och import av bränslen. Det här kommer att öka vårt täckningsbidrag på varje försåld liter bränsle.” säger styrelseordförande Fredrik Johansson.

Torgny Nilsson, affärsutvecklare på Trelleborgs Hamn AB, kommenterar avtalet så här:
”Trelleborgs hamn, Skandinaviens största RoRo-hamn, är mycket glada och stolta över att Smart Energy valt vår hamn som samarbetspartner. Vi ser med tillförsikt fram emot Smart Energys utveckling hos oss.”

Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Info@smartenergysweden.se

  
 Bifogade bilder, i pdf.-versionen av pressmeddelandet, är fria för publicering.
 Foto: Fredrik Johansson.

Om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer i landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av den svenska bulkmarknaden inom försäljning av bränslen. Försäljningsmålet är att uppnå en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 1 100 aktieägare och bolagets aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet SMART. Läs mer på www.smartenergysweden.se

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar