SMART ENERGY TECKNAR NYTT KREDITAVTAL PÅ 60 MKR

Smart Energy´s nya dotterbolag SOSAB som förvärvades tidigare idag (Se PM publicerat kl. 12:30 idag), har idag tecknat ett kreditavtal med ett större nordiskt kreditmarknadsbolag (bank).

Avtalet har en kreditlimit på 60 Mkr (sextio miljoner kronor) och kan nyttjas likt en checkkredit så mycket eller så lite som SOSAB önskar beroende på vad behovet är.

Avtalets löptid är 12 månader och förlängs automatiskt med 12 månader i taget om ingen av parterna säger upp krediten minst 3 månader före varje 12 månaders period.

Räntan på utnyttjad kredit är 4,99% per år. Det utgår också en årlig limitavgift på 0,5% på kreditens belopp på 60 Mkr.

Säkerheten för krediten utgörs av SOSAB´s kundfordringar samt en moderbolagsgaranti från Smart Energy Sweden Group AB. Detta gör att SOSAB slipper ta ut företagsinteckningar som säkerhet vilket är förringat med en stor kostnad i form av stämpelavgift.

Krediten skall nyttjas till fortsatt expansion av SOSAB samt rörelsekapital i samband med tillväxt.

”Jag ser det som ett sundhetstecken och att Smart är på rätt väg då vi genom att kunna välja mellan flera offerter från olika banker och finansbolag kunnat få en mycket stor kredit till otroligt bra villkor. Nu går SOSAB in i en expansiv period med starka ekonomiska resurser” Citat av Fredrik Johansson

 
Fredrik Johansson
Koncern VD

 
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juni 2018 kl. 16:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson  

Tel: 031-120056  

info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar