Lingfield ny storägare i Smarteq

Lingfield ny storägare i Smarteq Lingfield har träffat en överenskommelse med Smarteq som innebär att Tallard Infologix NV, som är ett systerbolag till Lingfield AB, via en riktad nyemission förvärvar 115.000 aktier vilket motsvarar 8,4% av kapitalet i Smarteq AB. Utöver detta tecknar Tallard Infologix en option som innebär att man har möjlighet att inom 24 månader förvärva ytterligare 115.000 aktier. I samband med detta föreslås Hans Lindroth vVD i Lingfield att gå in som ordinarie styrelseledamot i Smarteq. " Smarteq är ett mycket välpositionerat bolag inom området för avancerad telematik och vi är glada att vi kommer ha möjligheten att bidra till bolagets internationella expansion, säger Hans Lindroth." " Vi är glada att få in en professionell ägare som kommer att arbeta aktivt med bolagets utveckling och som kan tillföra många värdefulla kontakter, inte minst i USA, säger Jonas Svensson." Affären villkoras av att affären godkännes på kommande extra bolagsstämma i Smarteq AB. De större aktieägarna i Smarteq har förklarat sig vara positiva till den föreslagna affären Smarteq AB (publ) Smarteq är ett svenskt high-tech företag grundat 1996. De senaste tre åren har Smarteq framgångsrikt utvecklat och marknadsfört innovativa GSM baserade kommunikationsprodukter. Företaget har passerat "start up" fasen och expanderar kraftigt . Kundbasen är redan imponerande inkluderande välkända mobiltelefonoperatörer och större telekomdistributörer över hela Europa och antalet växer stadigt. Alla Smarteqs produkter är baserade på GSM, en accepterad och vida spridd standard för mobil kommunikation. Smarteq arbetar inom två produktområden, Handsfree produkter och Telematik produkter. Inom Handsfree området är man tekniskt långt framme bla rörande implementering av DSP teknologi (röststyrning och ekosläckning). Inom Telematik området erbjuder Smarteq sitt SMARTRAQ system som är ett egenutvecklat system för positionering, lokalisering, styrning och övervakning av mobila enheter. Systemet är baserat på både GSM och GPS vilket erbjuder en flexibel plattform som gör det möjligt att tillsammans med kunderna erbjuda ett antal intressanta värdeadderande tjänster. Stockholm 4 januari 2000 Tallard Infologix N.V. Tallard Infologix N.V. är ett riskkapitalbolag, som aktivt investerar huvudsakligen i IT-relaterade verksamheter med fokus på Internet-bolag. Merparten av investeringarna finns i USA med bolag som The Concours Group (www.concoursgroup.com), Nuforia (www.nuforia.com och Travel.com (www.1travel.com). Infologix har även ett antal investeringar i Sverige, bl a i Cyber Com Consulting (www.cybercom.se). För ytterligare information kontakta: Jonas Svensson Smarteq AB Tel: 08-4453680 jonas.svensson@smarteq.se www.smarteq.com Hans Lindroth Lingfield AB Tel: 070-608 56 51 hans.lindroth@lingfield.se Smarteqs affärside är att utveckla, låta tillverka och marknadsföra kringprodukter för mobil kommunikationsutrustning som skall säljas på både eftermarknaden och som OEM produkter och ca 97 procent av bolagets nuvarande försäljning är på export. Smarteqs telematikprodukter säljs i strategiska allianser med nätverksoperatörer, serviceproviders och systemintegratörer. Sedan April 1999 handlas B-aktien i Smarteq inofficiellt via SIX-systemet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar