SMARTEQ inleder samarbete med FreeCom i Tyskland

SMARTEQ inleder samarbete med FreeCom i Tyskland Smarteq har inlett ett distributionssamarbete rörande Handsfree PRO med FreeCom i Tyskland. Tyskland är Europas andra största mobiltelefonmarknader med ca 19 miljoner abonnenter. FreeCom är, efter samgåendet med danska Dangaard, Europas största distributör inom telekommunikation och finns idag i Tyskland, Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Schweiz och Frankrike. FreeCom är redan den största distributören av mobilutrustning i Tyskland med en omsättningen på ca 1 miljard DM och man samarbetar bla med Ericsson, Nokia, Motorola och Siemens. FreeCom ägs av Dangaard Holding A/S, debitel AG och BHS Holding GmbH & Co KG (Metro gruppen). I Tyskland diskuteras det lagkrav rörande användande av mobiltelefon i bil, dvs att det kommer att vara förbjudet att köra bil och prata i mobiltelefon om man inte har handsfree, och det är bla detta som gjort att FreeCom vill värna om trafiksäkerheten och därmed satsa på att marknadsföra Smarteqs Handsfree PRO produkter tillsammans med distribution av mobiltelefoner. För Smarteq innebär detta samarbete ett ytterligare erkännande på den tyska marknaden som även öppnar upp för försäljning till FreeCom gruppen i övriga länder. Handsfree PRO är en tekniskt avancerad Handsfree för mobiltelefoner och som lanserades i början av 1999. Den nya tekniken, ger bla bättre tal - och ljudkvalitet, gör att ljudet anpassar sig automatiskt efter ändrade bakgrundsljud och filtrerar bort störande brus. Handsfree PRO finns till merparten av de mobiltelefoner som idag säljs på marknaden och priset till slutkonsument är ca 1900 kronor inklusive moms. Smarteqs affärside är att utveckla, låta tillverka och marknadsföra kringprodukter för mobil kommunikationsutrustning som skall säljas på både eftermarknaden och som OEM produkter och ca 97 procent av bolagets nuvarande försäljning är på export. Smarteqs telematikprodukter säljs i strategiska allianser med nätverksoperatörer, serviceproviders och systemintegratörer. För ytterligare information kontakta: Smarteq AB Jonas Svensson Tel: 08-4453680 E-mail:jonas.svensson@smarteq.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar