Smarteq köper verksamhet av Allgon

Smarteq köper verksamhet av Allgon Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telekom, förvärvar börsnoterade Allgons AMS-verksamhet. Inom AMS-verksamheten utvecklas intelligenta antennlösningar för wireless telekom. Smarteq, som ska noteras på SBI-listan i början av maj, ökar omsättningen avsevärt genom förvärvet. Under 1999 omsatte Allgons AMS-verksamhet 116,2 miljoner kronor. AMS är en egen del av Allgon om än inte ett eget bolag. Verksamheten är inriktad mot en verklig tillväxtmarknad och AMS arbetar med de senaste teknologierna som GSM, GPS, DECT, GPRS och UMTS. Genom förvärvet tillförs Smarteq även kompetens och erfarenhet inom området fleet management, vilket stärker företagets produktutveckling inom telematik/positionering. Förvärvet finansieras dels med kontanter, dels med aktier i den nyemission som genomförs i samband med SBI-noteringen. - Förvärvet gör att Smarteq arbetar sig upp i värdekedjan och vi kan nu erbjuda våra kunder fler kompletterande produkter och mer komplexa lösningar. Vi når också en storlek som är viktig när vi konkurrerar i Europa, som är vår huvudmarknad, säger Smarteqs VD Jonas Svensson. Genom förvärvet får Smarteq dessutom tillgång till en välutvecklad säljorganisation med närvaro i cirka 40 länder. - Förvärvet ligger därför i linje med vår huvudstrategi att fokusera på produktutveckling, genom att ständigt stärka vår tekniska kompetens, och på att stärka marknadsorganisationen på våra huvudmarknader. Med förvärvet från Allgon tillförs Smarteq hög teknisk kompetens och erfarenhet inom våra viktigaste utvecklingsområden, säger Yngve Andersson, Smarteqs styrelseordförande. I februari förvärvade Smarteq Carant AB, vars inriktning liknar Allgons AMS-verksamhet. Efter de båda förvärven har Smarteq nästan 100 anställda och har nu kraft att fortsätta den snabba expansion som Smarteq är inne i. Smarteq bildades 1996 och har haft en tillväxt med 100 procent per år sedan dess. Målsättningen är att fortsätta växa med 100 procent per år, de närmaste åren. Smarteq arbetar idag inom sex produktområden inordnat under affärssegmenten Wireless och Telematik/positionering. Företaget verkar både på eftermarknaden och OEM-marknaden och kunderna finns bland operatörer, distributörer, tillverkare och systemintegratörer. Smarteq omsatte 34,4 miljoner kronor 1999. Denna siffra kommer dock att öka väsentligt under innevarande år. För mer information: Jonas Svensson, VD Smarteq, AB tel 08-445 36 80, mob 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se, www.smarteq.com Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telekom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan April 1999 handlas B-aktien i Smarteq inofficiellt via SIX-systemet och i början av maj noteras aktien på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00640/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar