Smarteq påväg till börsen med 127 nya miljoner

Smarteq påväg till börsen med 127 nya miljoner Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, genomför en nyemission som väntas inbringa 127,5 miljoner kronor. Intresset för emissionen är stort och svenska institutionella placerare har redan tecknat sig för 68% av totala emissionen. Smarteqs erbjudande gäller till och med den 17 april och aktien beräknas börja handlas på SBI-listan den 2 maj. Smarteq är ett företag som kommit långt i utveckling och försäljning av produkter för wireless telecom och som utvecklas snabbt. För att kunna intensifiera den snabba tillväxten genomför nu Smarteq en nyemission med åtföljande notering på SBI-listan. Erbjudandet gäller 850 000 nyemitterade aktier och anmälningsperioden är från 3 till 17 april och emissionskursen är 150 kronor per aktie. - Noteringen på SBI-listan är ett led i vår tillväxtstrategi. Med en notering blir det lättare för oss att attrahera kompetent personal, vinna legitimitet gentemot de stora kunderna i Europa samt att få tillgång till riskkapital, säger Smarteqs VD Jonas Svensson. Nyemissionen väntas inbringa 127,5 miljoner kronor och pengarna ska delvis användas till att finansiera två förvärv som har gjorts under vintern. I februari förvärvades Carant och i förra veckan förvärvade Smarteq Allgons AMS-verksamhet. Båda verksamheterna utvecklar produkter för trådlös kommunikation som bygger på den senaste tekniken såsom GSM, GPS, DECT, GPRS, UMTS, Tetra och W-LAN. Genom förvärven tillförs Smarteq teknisk kompetens inom viktiga områden för produktutveckling samt upparbetade marknadskanaler på ett stort antal marknader världen över. - I övrigt går kapitalet till att finansiera Smarteqs starka organiska tillväxt. För att kunna fortsätta växa fort fokuserar vi på produktutveckling och att bygga upp en stark marknadsorganisation på våra huvudmarknader, säger Smarteqs styrelseordförande Yngve Andersson. Intresset för Smarteqs emission är stort och institutionella placerare har redan beslutat att teckna sig för sammanlagt 580 000 aktier vilket innebär 68% av emissionen. Smarteq bildades 1996 och har haft en tillväxt med 100 procent per år sedan dess. Under 1999 omsatte Smarteq 34,4 miljoner kronor. Ursprungsverksamheten beräknas omsätta 70 miljoner kronor år 2000 och tillsammans med förvärvade verksamheter 160-180 miljoner kronor under 2000. Det innebär en total omsättning motsvarande på 220-250 miljoner kronor på rullande 12 månaders basis. Efter förvärven har Smarteq drygt 90 anställda. Smarteq arbetar idag inom sex produktområden inordnat under affärssegmenten Wireless och Telematik/positionering. Företaget verkar både på eftermarknaden och OEM-marknaden och kunderna finns bland operatörer, distributörer, tillverkare och systemintegratörer. För mer information: Jonas Svensson, VD Smarteq tel 08-445 36 80, mob 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se, www.smarteq.com För att beställa prospektet: Erik Penser Fondkommission tel. 08-463 83 05 www.penser.se eller www.smarteq.com Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan April 1999 handlas B-aktien i Smarteq inofficiellt via SIX-systemet och i början av maj noteras aktien på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar