Smarteqs styrelse fattar beslut om emission

Smarteqs styrelse fattar beslut om emission Styrelsen i SBI-noterade Smarteq har fattat beslut om emission, utan företrädesrätt för aktieägarna, av konvertibla förlagslån under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som ska ta ställning till styrelsens beslut om emission. Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 8 mars 2001. Smarteqs styrelse fattade den 15 februari 2001 beslut om ett konvertibelt förlagslån om 13 056 000 kronor under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Erbjudandet ska lämnas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare till ett tiotal utvalda investerare. Lånet kan tecknas i poster om 96 000 kronor, det innebär att lånet totalt omfattar 136 poster. Enligt förslaget kan varje post under perioden 2001-09-04 - 2003-03-04 konverteras till 8 000 aktier, vilket innebär en konverteringskurs om 12 kronor per aktie. Full konvertering innebär att antalet aktier ökar med 1 088 000. Utspädningseffekten vid full konvertering blir således cirka 8 procent på aktiekapitalet. Smarteq har valt att fokusera sin verksamhet på att utveckla och sälja accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är indelad i tre affärssegment: Mobile (Handsfreeprodukter och Antennprodukter), Telematic (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Automotive (Inbyggnadsantennsystem gentemot fordonsindustrin). Smarteq har en välutvecklad försäljningsorganisation med eget marknadsbolag i Tyskland och upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Smarteq har idag cirka 75 anställda varav 30 personer på utvecklingsavdelningen och 15 inom marknadsföring och försäljning. Företaget grundades 1996 och omsatte 34,4 miljoner kronor 1999. Under 2000 omsatte företaget cirka 100 miljoner kronor. Smarteq lämnar bokslutskommuniké för 2000 den 23 februari och ordinarie bolagsstämma hålls den 26 april. För mer information: Jonas Svensson, VD Smarteq tel 08-792 92 00, mob 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se www.smarteq.com Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas Smarteqs B-aktie på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar