Om oss

SME-D initierar, samordnar och administrerar gemensamma aktiviteter såsom nätverksträffar, Försvarsföretagsdagarna (sammarbete med Försvarsmakten, FMV och SOFF) och andra aktiviteter som syftar till att bidra till ökade affärsmöjligheter för medlemmarna samt att öka kunskapen om branschen och SMEs bland politiker och myndigheter. SME-D grundades 2003 och har 25 medlemmar. Läs mer på www.sme-d.se.