Musik- och kulturskolorna samlade in 1,5 miljoner till Världens Barn

Världens Barn och SMoK i fortsätter sitt framgångsrika samarbete 2012!

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn och Musik- och Kulturskolornas samverkansorgan SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) kommer att fortsätta sitt framgångsrika samarbete även 2012.

Världens Barn är aktiv i alla Sveriges kommuner genom sina tolv deltagande hjälp- och insamlingsorganisationer*. Man har under de tre tidigare årens samarbete haft framgångar och lyckades 2011 engagera ca 150-tal Musik- och Kulturskolor i Sverige. Dessa samlade tillsammans in ca 1,5 miljoner kronor.

Samarbetet med de lokala Musik- och Kulturskolorna har vanligtvis bestått av elevkonserter. Konserterna har en mindre entré som gått till Världens Barn.  

-        Vårt samarbete med SMoK möjliggör att Musik- och Kulturskolornas elever blir delaktiga genom sig själva i en humanitär och angelägen hjälpinsats. Detta samarbete ger mer än pengar - det skapar kunskap och förståelse hos vår yngre generation, säger Världens Barns bitr. kampanjledare Göran Klingensjö.

SMoK utgör den rikstäckande samverkansorganisationen för 280 kommunalt finansierade Musik- och Kulturskolor med ca 344 000 aktiva elever. De har precis som Världens Barn en närvaro över hela Sverige.

-        Det är en självklarhet och en stor glädje för musik- och kulturskolorna att bidra till Världens Barn insamlingen. Det är otroligt positivt att barn och ungdomar ges möjlighet att på detta sätt bidra till ett något bättre liv för de barn som har det svårt. Dessutom knyts kontakter med hjälporganisationerna på lokal nivå vilket skapar förutsättningar för fler samarbeten, säger Per Sjöberg ordförande i SMoK.

I år fortsätter samarbetet mellan Världens Barn och SMoK. Alla Musik- och Kulturskolor kommer att informeras och uppmuntras att medverka till att stödja den lokala Världens Barn-insamlingen.

* Världens Barn-insamlingen samordnas av Radiohjälpen och har i år tolv deltagande hjälp- och insamlingsorganisationer aktiva: Diakonia, Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa Barn, KFUK-KFUK, Lions, Plan Sverige, PMU, Läkarmissionen, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Vi-skogen och Unicef Sverige.

För ytterligare information kontakta:

  • Göran Klingensjö, biträdande kampanjledare Världens Barn

Tel: 08 - 23 17 96 alt 070 - 191 57 29. E-post: goran.klingensjo@varldensbarn.se

  • Dag Krafft, Kanslichef SMoK

Tel: 0175 - 686 50 alt 070 - 664 66 48. E-post: dag.krafft@smok.se

Om oss

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd bildades 1997 som en intresseorganisation vars medlemmar består av landets kommuner representerade av den lokala musik- eller kulturskolan. För närvarande är drygt 90 procent av landets kommuner medlemmar.