Smoltek visar femfaldig kapacitansökning

Smoltek presenterar avsevärt förbättrade kapacitansvärden för sitt kolnanofiberbaserade kondensatorkoncept under utveckling. Detta bäddar för ökad prestanda och ytterligare miniatyrisering av avancerade halvledarkomponenter.   

De nya mätresultaten visar upp en avsevärd prestandaökning i det koncept för tillverkning av kolnanofiberbaserade CNF-MIM™-kondensatorer som Smoltek utvecklar. Bolagets utvecklingsteam har lyckats öka kapacitansvärdet per area med omkring fem gånger jämfört med tidigare visade resultat. 

Denna avsevärda förbättring placerar Smolteks kolnanofibrerbaserade CNF-MIMTM-koncept i det intressanta prestanda/storlekssegmentet mellan traditionella MIM-kondensatorer och s k ”trench silicon capacitors”.

Resultaten har bekräftats genom flera av varandra oberoende mätningar vilka utförts på enheter från olika produktionstillfällen. 

”Dessa mätningar stämmer väl överens med vår optimeringsplan för vår CNF-MIM™-kondensatorteknik. Resultaten bekräftar konkurrenskraften i vår kolnanofiberbaserade teknologi jämfört med dagens traditionella MIM-kondensarorer”, säger vd Anders Johansson.  

”De här nya mätresultaten sätter verkligen Smoltek på världskartan när det gäller teknologi för integrerade passiva element. Det visar att vår kondensatorteknik är banbrytande och ytterst relevant för framtidens heterogena integrationssystem”, säger teknikchefen Vincent Desmaris. 

Smoltek kommer delta på årets ECTC-konferens i San Diego, Kalifornien mellan 30 maj och 1 juni. Där kommer vi presentera våra resultat och även mer detaljerat kunna diskutera fördelarna med vår kolnanoteknologi för kretsintegrerade kondensatorer.

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Om oss

Smoltek Nanotech Holding AB specialiserar sig på tillverkningsteknologi för kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar