Angrip roten, inte bara symptomen

Bekämpa självklart krig och terror. Men vi bygger ingen långsiktigt tryggare, bättre värld utan att även angripa ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av förtryck. Globalt, men också i vårt eget närområde. Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt. Sverige ska inte bidra till mer terror och inte till mer krig. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter.

Det är dramatiska tider. Svåra tider. Det är lätt att bli nedslagen. Men det gäller att se att så mycket hänger samman. Kan vi angripa roten till det onda, så kan vi hejda tillväxten av terror, hot, våld, bråd död och sorg.

Flyktingar kommer till Europa på grund av terror och krig. Krig och terror är ofta resultat av makthunger och uppfattad eller faktisk ojämlikhet, orättvisor och olika former av förtryck. I väst finns en historisk blindhet, som inte erkänner vår egen roll: koloniala brott och förtryck, kapitalistisk rovdrift, vapenexport till diktaturer, drönare och bomber som träffar fel och terrorlagstiftning som bara drabbar vissa.

Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt.

Vi kan fördöma alla onda handlingar – och gör det också. Vi kan ropa på kraftfulla angrepp mot mordiska terrorister och krigsherrar – och nog finns det tillfällen där våld inte kan mötas av annat än våld. Vi kan bygga ett försvar kring vår välfärd, stänga gränser, öka dataavlyssning och id-kontrollera mer – och det kanske kan behövas ibland.

Men allt detta är angrepp bara på symptomen. Vi bygger ingen tryggare, bättre värld utan att även angripa roten. För det måste vi göra något åt ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av förtryck. Och vi måste börja i vårt eget närområde. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter. Sverige ska inte bidra till mer terror och inte till mer krig.

Sverige ska göra sitt yttersta för att bidra till att globalt stärka mänskliga rättigheter och lösa de mest akuta konflikterna, som kriget i Syrien och situationen i Irak. För att fortsätta ta emot de medmänniskor som flyr krigs- och terrorsituationer. Men vi måste också öka ansträngningarna för att bygga vårt eget samhälle med jämlikhet som främsta mål. Snabbare skapa ett socialt klimat som alla unga kan känna att de tillhör.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska:

-       Bekämpa terror, men långsiktigt se till icke-militära lösningar och använda biståndsmedlen rätt. Våld föder mer våld: Det krävs ökade insatser för att stoppa krigets och terrorns ekonomi, liksom för att stödja ekonomisk stabilitet, demokrati, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter i hela Mellanösternregionen. Stryp inte biståndsmedel som kan användas till detta!

-       Skydda asylrätten och skapa säkra vägar till asyl.

-       Föra en politik och använda en retorik som kan minska islamofobi och antimuslimism, inte tvärtom bidra till normalisering av misstänkliggörande och hat. Majoriteten av världens fredliga människor är troende, många troende muslimer. Daesh/IS är fascister som dödar muslimer.

-       Värna rättssäkerheten; muslimska och andra minoritetsgrupper får aldrig särbehandlas eller riskera att misstänkas endast p g a sitt ursprung.

-       Stärka en fördelningspolitik som motverkar segregation och ger ökade chanser till ett gott liv för unga i ekonomiskt utsatta förorter och orter. Trygga unga människor är mycket svårare att rekrytera till brottslighet som vit makt- eller islamistisk terror. Riktade satsningar mot radikalisering och för barns och ungas inkludering krävs omgående, både på lokal och nationell nivå.

Uttalandet är antaget av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, den 21 november 2015.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media