Bjereld: Låt inte SD:s utspel styra debatten

Socialdemokrater för tro och solidaritet är stolta över att Sverige i empati och solidaritet tar sina internationella åtaganden på allvar och välkomnar en stor andel av de asylsökande som lyckats ta sig till EU. 

Men istället för att dela denna stolthet eller ens empati, lägger nu SD in en högre växel för att få debatten att handla om att hitta sätt att försöka stoppa människor från att komma hit.

- Det är viktigt att SDs närmast desperata utspel inte tillåts påverka ett redan vacklande debattläge. Vi har de senaste dagarna t ex sett en markant förflyttning från KD i migrationsfrågor och hur regeringen nu pressas om tillfälliga uppehållstillstånd, säger Ulf Bjereld. Han fortsätter:

- Tillfälliga uppehållstillstånd har sannolikt försumbar effekt på antalet asylsökande, men skulle däremot öka den administrativa bördan rejält för Migrationsverket - detta i en tid när vi snarare akut behöver förkorta handläggningstider för asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att skapa ett permanent proletariat av lågavlönade från andra länder, helt i händerna på arbetsgivares godtycke. Den typen av klassamhälle - och den typen av rasifierad utsatthet - bör det solidariska Sverige definitivt hålla sig för god för.

Just nu bekostas flyktingmottagandet nästan helt genom statskassans anslag till internationell utveckling och bistånd. I budgeten för 2016 anvisades 8,9 miljarder, eller 19 % av biståndsbudgeten i avräkningar till flyktingmottagande. Med Migrationsverkets senaste beräkningar för antal asylsökande under 2015 blir avräkningarna troligen högre. 

Ulf Bjereld kommenterar:

-   Sverige är ett rikt land, rika människor blir fortsatt rikare här. Pengar finns, det är snarast en fråga hur de fördelas. Vi ska inte behöva låta fattiga betala för andra fattiga. Att dirigera om biståndsmedel till flyktingmottagande på det här viset krymper dessutom våra möjligheter att bidra till att stoppa den fattigdom och det förtyck som ofta är skälet till flykten.

För mer information

Ulf Bjereld
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera