Bjereld: Omvärlden måste sluta sig samman i krav på skydd av civila i östra Aleppo

De civilas lidande i Aleppo måste få ett slut. Fler röster måste höjas nu. Omvärlden måste kunna sluta sig samman och kräva att civila och skadade evakueras och får skydd. Allt annat vore en skamfläck på mänskligheten. Det menar vår förbundsordförande Ulf Bjereld i en kommenter till dagsläget i östra Aleppo.

Minst 50.000 civila uppges ännu vara fast i det belägrade östra Aleppo. Syriska regimen tillsammans med ryska och iranska allierade styrkor avancerar in mot staden, samtidigt som man bombat intensivt. Idag onsdag skulle det ha öppnats en korridor för att evakuera människor. Så blev det inte. Evakueringen stoppades och vapenvilan bröts ännu en gång.

Förfärande uppgifter om att civila i östra Aleppo, även barn, avrättats av regimstyrkor har väckt starka reaktioner. FN:s talesperson för mänskliga rättigheter kallade igår läget för en ”humanitär härdsmälta”. FNs Säkerhetsråd har hållit extra möte, där hårda ordfejder bröt ut mellan USA och Ryssland. Under onsdagen rapporteras om fler strider och regimattacker i Aleppo.

Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet kommenterar:

      I östra Aleppo förloras just nu i snabb takt människoliv. Skyddslösa och barn drabbas i varje stund. Internationell rätt om skydd av civila tycks brytas mer än hållas. Det är fullständigt oförsvarbart.

Några punkter måste upp på bordet, punkter som omvärlden måste kunna sluta sig samman om att kräva, menar Ulf Bjereld:

  • Civila och skadade måste kunna evakueras ur östra Aleppo, snabbt.
  • Människor som ses som hot av den totalitära Assad-regimen – journalister, civilrättsaktivister, bloggare och andra som rapporterat om krigsbrott – måste kunna garanteras skydd.
  • Rapporter kommer stadigt om dödande av civila, tortyr av aktivister och andra liknande händelser. Allt sådant måste registreras och lagföras som krigsbrott.
  • Vapenvilan måste återupptas omedelbart, så att alla civila och skadade kan lämna Östra Aleppo och komma i säkerhet.

      Fler röster måste höjas och kräva detta nu. De civilas lidande i Aleppo måste få ett slut. Allt annat vore en skamfläck på mänskligheten, avslutar Ulf Bjereld.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media