Demokratin i arabvärlden måste byggas underifrån

Uttalande av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland - Distriktsårsmötet

Vintern och våren 2011 har etsat sig fast i våra minnen som den arabiska våren. Miljontals vanliga i huvudsak muslimer och kristna araber trotsade sin befogade rädsla för diktaturernas säkerhetstjänster, polis, och militär. De krävde frihet, värdighet, mat och rent vatten. De krävde demokrati. Demokratiprocessen är igång, även om den tar tid. En nödvändig del av den arabiska våren har dock ännu inte brutit ut. De Europeiska och Västvärldens makthavares omvärdering av sin tidigare politik har inte kommit igång.

De som gick ut på Tahrir-torget för att demonstrera den 25 januari 2011 visste mycket väl att de inte bara demonstrerade mot Hosni Mubarak. En ensam person kan inte styra ett land. De protesterade också mot de privilegier som diktaturen givit den elit som lojalt styrde. Men dessutom vet den vanlige medborgaren i Syrien, Egypten, Palestina och Saudiarabien att deras förtryckares system inte skulle överleva många dagar utan stöd från det västerland som köper den arabiska oljan och säljer vapen till diktaturerna. Och därmed riktas blicken mot oss som läser denna text skriven på ett västerländskt språk.

Den arabiska våren har ännu inte brutit ut i Europa. De gamla europeiska formerna för samarbete mellan USA, EU och Egypten fortlever alltjämt. Sveriges vapen användes av Saudiarabien för att slå ned demonstrationer för demokrati i Bahrain. Ett litet steg som kan tas av politiker, religiösa ledare, fackföreningsledare och ledare inom civila samhället i Europa och Väst är att se till att inte bidra till polariseringen av politiken i den arabiska vårens länder. Istället bör Europa rikta en kritisk blick inte bara mot de uppenbara förtryckarna: islamister och de forna diktaturernas eliter, utan också mot de handelsavtal, politiska överenskommelser, leveranser av militär materiel, m.m. som vi byggt upp. 

För att de som demonstrerar på Tahrir-torget just nu, två år efter den arabiska vårens inledning, skall ta oss i Europa på allvar, har vi en hemläxa att göra.

Våra krav är att Sverige och EU

  • tydligt och klart står upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna i de arabiska länderna, och inte väjer undan för kritik för att kunna sälja vapen till förtryckarregimer,
  • rannsakar och förändrar de handelsavtal och andra överenskommelser som inte tydligt står upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna.
  • ger ett systematiskt och lyhört stöd till demokratiseringen i de arabiska länderna.

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland - Uttalande antaget av distriktsårsmötet

För mer information

Lars G Linder, 
Distriktsordförande
070-366 54 46
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar