En stor förlust

Peter Weiderud om  Omar Mustafas avång från partistyrelsen:

Det är med stor sorg vi tagit emot Omar Mustafas besked att han känt sig tvingad att avgå. Det är en stor förlust för Omar personligen, men också för vårt parti och Socialdemokrater för Tro och Solidaritets långsiktiga strävan att bistå svenska muslimer till ett mer aktivt deltagande i det politiska arbetet.

Vi inledde vår egen dialog och detta arbete för snart 20 år sedan och nådde för två år sedan den punkt då vi stolt kunde säga att vi fullvärdigt och på lika villkor som kristna kan välkomna muslimer som medlemmar. Vi måste idag vara självkritiska och konstatera att vi inte gjort tillräckligt för att förbereda vare sig Omar eller vårt moderparti på den uppgift som väntade honom.

Den gångna veckans debatt rymmer mycket av faktafel och missförstånd och där Omar tillskrivits åsikter som vi vet att han inte har. Men den har också visat på ovan krishantering och brister i kultur och ledning hos Islamiska Förbundet, som bidragit till det höga pris som Omar nu fått betala.

Broderskapsrörelsen bildades på 1920-talet utifrån Socialdemokraternas svårigheter att förstå religion och den starka konflikt som då fanns mellan arbetarrörelse och kyrka. Med tiden lyckades vi läka den konflikten, genom att både kyrkan och partiet förändrades. Den gångna veckan har brutalt lärt oss att vår klassiska uppgift ingalunda är över.

En religion och ett politiskt parti är inte samma sak. Det finns självklart frågor där det skaver mellan tusenåriga traditioner och ett partis aktuella ställningstaganden. Detta sagt, måste vi konstatera att organiserade muslimer i Sverige förmodligen är de mest progressiva och moderna i världen. Omar Mustafa förmår som muslimsk ledare, i en i många frågor konservativ kontext, driva de frågor han tror på som socialdemokrat, däribland homosexuellas rättigheter, jämställdhet och kamp mot antisemitism.

Socialdemokraterna har i val ett unikt stöd från Sveriges muslimer. Vi har nu ett gemensamt ansvar att se till att detta unika förtroende inte skadas mer än vad som redan skett. Erfarenheterna har visat på vikten av att fler muslimer engagerar sig och bidrar till att förnya det enda parti i Sverige som står för social demokrati och för en politik för att stärka de som saknar makt, resurser och inflytande.

Vi är beredda att ta vår del av detta ansvar.

Peter Weiderud
Förbundsordförande
Socialdemokrater för tro och solidaritet 

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera