Israel och Palestina polariseras – demokratier i väst har ansvar

Spänningar och våld ökar både inom Israel och Palestina. Freden tycks långt borta. Omvärlden kan anstränga sig mer! Det menar ett enigt förbundsårsmöte för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi menar också att socialdemokratiska partiet och andra inom arbetarrörelsen kan och bör stödja organisationer i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Polarisering ökar både inom Israel och Palestina. Våld och osäkerhet ökar. Freden är fjärran. Vägen framåt är förtroendeskapande åtgärder. Omvärldens demokratier kan anstränga sig mer.

Israels premiärminister Benyamin Netanyahu har nyligen utsett ultranationalisten Avigdor Lieberman till Israels nye utrikesminister. Därmed har högerextremismen i Israels regering stärkts. I Gaza har Hamas i maj avrättat tre personer som dömts för mord. Dödsstraff är alltid fel. Under senare tid har Israel bombat Hamas positioner i Gaza och Hamas har skjutit mot Israel. Nyligen skedde en terrorattack i Tel Aviv där oskyldiga dödades. Israel har svarat med att förbjuda 80 000 palestinier från Västbanken att komma in till Israel för arbeta. Detta är kollektiv bestraffning, ett brott mot folkrätten.

Det vardagliga lidandet i Gaza är oacceptabelt. 2007 införde Israel en blockad mot Gaza, men idag bär Egypten del i ansvaret. Efter kriget 2014 finns ännu över 100 000 interna flyktingar i Gaza. Arbetslösheten är hög och unga i Gaza förlorar hoppet, vilket leder till desperation. Israels blockad berövar folket i Gaza dess mänskliga rättigheter. Palestiniernas regering i Ramallah tar inte ansvar för Gaza. Hamas styre på Gaza kontrollerar befolkningen med moralpoliser och reaktionära regler. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) borde aldrig ha isolerat den Hamas-ledda regeringen som valdes 2006. Demokratier och människor skadas av isolering.

Nordafrika och Mellanöstern/Syrien präglas i dag av krig och stora spänningar mellan olika nationella och regionala aktörer. Religion spelar roll, men orsakar inte konflikter. Det är våldet som polariserar både politiska och religiösa aktörer. Fundamentalistisk religion är farlig liksom när religion används för politiska syften. Botemedlet är mänskliga rättigheter där religionsfrihet ingår. Bra samtal mellan politiska och religiösa ledare kan stärka goda krafter som vill försoning.

Stormakterna sätter de politiska ramarna. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) har inflytande. Frankrike har tagit ett initiativ till en fredskonferens om Israel och Palestina där USA:s utrikesminister väntas medverka. Sverige har erkänt Palestina vilket väcker hopp. Demokratiska länder som själva lever i fred har det största ansvaret för att stötta fred och demokrati, liksom att stå upp för mänskliga rättigheter och respekt för folkrätten.

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att:

-  Israels olagliga bosättningspolitik måste upphöra. Allt folkrättsstridigt och olagligt våld i området måste stoppas och blockaden av Gaza brytas.

-  Sveriges regering bör agera kraftigt och i samarbete med EU för inompalestinsk försoning. Detta bidrar till fred i hela regionen. Isoleringen av Hamas har varit kontraproduktiv och bidragit till ökad polarisering.

- Socialdemokratiska partiet och andra aktörer inom arbetarrörelsen kan genom närvaro, projekt samt besök och inbjudningar stödja civilsamhället och organisationer i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Sådana initiativ kan återge människor - både i regionen och i västvärlden - ett hopp om en ljus framtid.

Detta uttalande antogs av ett enigt förbundsårsmöte den 12 juni 2016

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fundamentalistisk religion är farlig liksom när religion används för politiska syften. Botemedlet är mänskliga rättigheter där religionsfrihet ingår. Bra samtal mellan politiska och religiösa ledare kan stärka goda krafter som vill försoning.
Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte