Peter Weiderud blir direktör för Alexandriainstitutet - lämnar Socialdemokrater för tro och solidaritet

Regeringen har idag utnämnt Peter Weiderud till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. I samband med utnämningen har Peter Weiderud bestämt sig för att inte kandidera till omval som ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet vid förbundsårsmötet i juni.

Regeringen har idag utnämnt Peter Weiderud till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. Alexandriainstitutets uppgift är att främja utrikespolitisk dialog mellan Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Det bildades för drygt femton år sedan av Sverige och Egypten gemensamt och lyder under det svenska utrikesdepartementet. Tillträdet sker den 1 april.

   Alexandriainstitutet har ett mycket viktigt och spännande uppdrag. I en tid då många vill se ökade polariseringar mellan människor, mellan regioner, religioner och traditioner är dialogen som metod viktigare än någonsin. Samtal som kan leda till ökad förståelse för sammanhang är för mig självklart för att nå politisk förändring och helare samhällen, säger Peter Weiderud.

Peter Weiderud är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet sedan 2005. Tillsammans med hustrun Salpy Eskidijan Weiderud driver han också förbundets uppmärksammade arbete med interreligiös dialog som väg till fred och försoning på det delade Cypern. Peter Weiderud arbetar som generalsekreterare för Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor och som konsult genom företaget Samhällsnytta AB. Han är utbildad journalist. Tidigare har Weiderud bl a varit utrikespolitisk chef vid Kyrkornas Världsråd i Genève, politiskt sakkunnig hos utrikesministrarna Lena Hjelm-Wallén och Anna Lindh, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen samt chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

I samband med dagens utnämning har Peter Weiderud bestämt sig för att inte kandidera till omval som ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet vid förbundsårsmötet i juni.

   Det har varit fantastiska och rika tio år som ordförande, sexton i förbundsstyrelsen. Socialdemokrater för tro och solidaritet är en politisk organisation som inte kompromissar med människovärdet, folkrätten och att samhället ska vara för alla. Det har gett oss en plats på den politiska barrikaden i frågor om mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och kampen mot fattigdom i Sverige och globalt. Förbundet har gjort en resa jag är oerhört stolt över och jag lämnar min post med förvissningen att Tro och Solidaritet blir en ännu starkare röst framöver. Den behövs. Jag ser fram emot att nu återgå till att bli en aktiv medlem.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har under Peter Weideruds ordförandeskap varit en stark röst i politisk debatt och har tagit de nödvändiga stegen från ensidigt kristet till ett mångreligiöst förbund öppet för alla som delar våra värderingar. Peter Weiderud har haft ett starkt personligt engagemang för muslimers och andra minoritetsgruppers möjligheter till plats på lika villkor i politiken och i samhället i stort.

Förbundssekreterare Hans Josefsson:

   Jag önskar Peter allt gott i det nya uppdraget. Det är tråkigt att förlora en engagerad och uppskattad ordförande, men samtidigt ser vi fram emot att få samarbeta med honom också framöver. Socialdemokrater för tro och solidaritet har ju under många år varit aktiva i regionen, inte minst när det gäller att försöka åstadkomma en varaktig fred i Israel och Palestina. Den svenska regeringen har fattat ett klokt beslut som utsett Peter Weiderud till denna centrala post.

Se även regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/255191

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det har varit fantastiska och rika tio år som ordförande, sexton i förbundsstyrelsen. Socialdemokrater för tro och solidaritet är en politisk organisation som inte kompromissar med människovärdet, folkrätten och att samhället ska vara för alla. Det har gett oss en plats på den politiska barrikaden i frågor om mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och kampen mot fattigdom i Sverige och globalt. Förbundet har gjort en resa jag är oerhört stolt över och jag lämnar min post med förvissningen att Tro och Solidaritet blir en ännu starkare röst framöver. Den behövs. Jag ser fram emot att nu återgå till att bli en aktiv medlem.
Peter Weiderud