Religion och dialog som väg till fred – Cyperns muslimske stormufti besöker Socialdemokraterna!

Cypern är sedan 50 år ett delat land, såväl politiskt som religiöst. Socialdemokrater för tro och solidaritet arbetar sedan flera år med dialog mellan de båda sidornas religiösa ledare, som led i fredsprocessen. Detta arbete sker i samarbete med svenska ambassaden på Cypern och med stöd av UD. För ett knappt år sedan ägde ett unikt möte rum, då den muslimske ledaren från norr besökte den kristne ledaren i syd (se foto, från deras gemensamma besök i moskén Bayraktar).

Möt norra sidans muslimske stormufti, Dr Talip Atalay, och hör honom berätta om försoningsarbetet, tillsammans med Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande Peter Weiderud.

Så kan religion vara en positiv kraft för fred och försoning!

Torsdag 11 - lördag 13 september:

Muftin kommer tillsammans med Socialdemokrater för tro och soldiaritet bl.a. träffa centrala religiösa organisationer, besöka turkiska ambassaden, UD samt moskéer i Fittja, Haninge och Uppsala.

— Såhär i valspurten är det viktigt att vi också lyfter fram vad ett sammanhållet samhälle måste bygga på, långsiktigt – solidaritet över gränser, värme, dialog och en förståelse för varandras likheter och olikheter, säger Peter Weiderud.

För mer information och bokning av möten med muftin och Peter Weiderud, kontakta

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Såhär i valspurten är det viktigt att vi också lyfter fram vad ett sammanhållet samhälle måste bygga på, långsiktigt – solidaritet över gränser, värme, dialog och en förståelse för varandras likheter och olikheter
Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritet