Säkra trygghet för världens utsatta kristna - ta ställning för mänskliga rättigheter och religionsfrihet!

I dagarna pågår de så kallade MR-dagarna på Kulturhuset i Stockholm, där en mängd aktörer träffas för att tala om mänskliga rättigheter. Distriktsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholm vädjar i ett gemensamt uttalande om politiska initiativ och att alla religionsföreträdare tar ställning för mänskliga rättigheter och för religionsfrihet. Kristna och andra religiösa bekännare måste tillförsäkras ett liv i frihet och trygghet i Mellanöstern och i andra delar av världen.

Igår höll Sockholmsdistriktet för Socialdemokrater för tro och solidaritet styrelsemöte. Samtidigt pågår de s.k. MR-dagarna i Kulturhuset. Vi ser en akut situation för världens kristna och vill med detta vädja alla religionsföreträdare att ta ställning för FNs mänskliga rättigheter, för alla att ta ställning för religionsfrihet.  

Minst 70 kyrkor har bränts ned i Egypten. En biskop i Syrien är spårlöst försvunnen. En massaker har inträffat där med ett 40-tal kristna dödade. I Irak håller hela trakter på att tömmas på kristna. En pakistansk kyrka sprängdes med många dödade och sårade som följd. De kristna i Mellanöstern men även på andra håll utsätts för vad som närmast kan beskrivas som folkmord.

Det har kommit fler och fler rapporter som visar på de kristnas stora utsatthet i Egypten, Syrien, Irak, Pakistan och även på andra håll i världen. Alla goda krafter måste enas för att få ett slut på förföljelserna.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kämpar för fred, solidaritet och rättvisa i hela världen. Det innebär att vi strävar efter en värld utan religiösa och etniska klyftor. De mänskliga rättigheterna tillförsäkrar alla människor oavsett religiös bekännelse rätt att leva i fred och trygghet. Där förföljelse råder kränks fred, solidaritet och rättvisa. 

Därför är det särskilt viktigt att religiösa och politiska ledare över religions- och nationsgränserna talar med varandra och agerar kraftfullt mot alla försök att legitimera våld i Guds namn.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kräver att kristna och andra religiösa bekännare tillförsäkras ett liv i frihet och trygghet i Mellanöstern, Pakistan och i andra länder varifrån rapporter om förföljelser kommer och att politiska initiativ tas för att garantera detta.

För mer information

Gabriele Winai Ström

Distriktsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, Stockholms stad

070 845 65 68

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera