Sätt stopp för massdöden på Medelhavet

Gemensamt uttalande från Socialdemokrater för tro och solidaritet, S-studenter och Migrationspolitiska S-föreningen: Vi kräver en ny inriktning för europeisk migrationspolitik och att Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.

Närmare 1 000 människoliv drunknade i söndags på Medelhavet. Det gör att vi bara den senaste veckan förlorat omkring 1 500 flyktingar som desperat gjort den svåra resan från Nordafrika mot Europas kust. Söndagens tragedi innebar troligen den dödligaste flyktingkatastrofen i modern tid.

De upprepade katastroferna sker mitt framför våra ögon. Detta måste få ett slut, och det är Sveriges ansvar att, tillsammans med övriga EU-länder, omedelbart sätta stopp för massdöden på Medelhavet.

EU-kommissionen sammanträder i maj för att diskutera unionens nya migrationsstrategi. Vi menar dock att åtgärder måste vidtas omedelbart om inte fler människoliv ska offras. Italien har tidigare bett andra medlemsländer om stöd för att upprätthålla en omfattande närvaro i Medelhavet. Istället skalades insatserna ner. Resultatet ser vi nu.

Men en utökad närvaro räcker inte. Vad som i grund och botten krävs är en ny inriktning för europeisk migrationspolitik.

Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.

Problemet är givetvis att människor tvingas fly. Men också att Europa stänger ute alla möjligheter att lagligt fly hit. Ju mer vi låser porten till Europa, desto farligare vägar tvingar vi ut människor på. EU:s gränsövervakning och visumkrav underminerar i praktiken asylrätten och riskerar att kränka sina förpliktelser enligt FN:s flyktingkonvention.

På utrikesministermötet idag finns en möjlighet för Margot Wallström att lyfta behovet av säkra och lagliga vägar för flyktingar; utan ett säkert sätt att söka asyl kommer den desperata flykten över Medelhavet att fortsätta. Vi kräver att en statlig utredning nu tillsätts med uppdraget att föreslå hur Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.

Att EU-kommissionens vicepresident Federica Mogherini nu kallar på samtliga medlemsländer att bevisa att de står upp för unionens fundamentala värderingar är bra. Som EU-medborgare, men kanske främst som världsmedborgare, förväntar vi oss att ord omsätts i handling.

Annars är risken stor att våra gemensamma värderingar hamnar på havets botten tillsammans med både människoliv och Europas kollektiva samvete.

Socialdemokrater för tro och solidaritet

S-studenter

Migrationspolitiska S-föreningenFör mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Citat

Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.
Tro och Solidaritet, MIgrationspolitiska S-föreningen och S-studenter