Sjukförsäkringens överskott ska användas till bättre sjukförsäkring

Uttalande

Den borgerliga regeringen har försämrat villkoren sjukförsäkringen. Kraven på sjuka människor har i vissa fall blivit helt orimliga. Den registrerade sjukfrånvaron har, i hög utsträckning tack vare regeringens försämrade villkor, också sjunkit. Och de sjunkande sjukfrånvarotalen innebär också att kostnaderna minskat. 

Statistik som bland annat FOLKSAM nyligen publicerat visar nu att överskotten i sjukförsäkringen är omfattande. Regeringen har redan sänkt sjukförsäkringsavgiften (en del av arbetsgivaravgiften), men trots det visar rimliga bedömningar att den kommer att gå med rejäla överskott också de kommande åren.
Genom de stora överskotten - inemot 90 miljarder kronor för åren 2010-2014 – kommer sjukförsäkringsavgiften om inget görs att användas till helt andra statsutgifter än de var avsedda för, och det är en orimlighet.

På kort sikt måste därför överskotten användas för att förbättra villkoren. På längre sikt måste ett flertal förändringar genomföras, för att återupprätta socialförsäkringssystemet. För oss ska välfärdssystemen utgå från att de ger människor möjlighet till upprättelse och möjligheter att leva ett fullvärdigt liv utifrån vars och ens förutsättningar. Den väg regeringens politik för Sverige innebär att välfärdssystemen istället skapar murar och utanförskap.

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver

  • att överskotten i socialförsäkringsavgiften används för att förbättra villkoren i socialförsäkringen.

Förbundsstyrelsen


För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Troende socialdemokrater glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Välfärdssystemen ska utgå från att de ger människor möjlighet till upprättelse och möjligheter att leva ett fullvärdigt liv utifrån vars och ens förutsättningar
Förbundsstyrelsen