Stäng inte vägar till fredlig politisk kamp i Etiopien: Dr Merera Gudina måste släppas

Socialdemokrater för tro och solidaritets Ulf Bjereld och Abebe Hailu kräver att Dr Merera Gudina ska släppas. Gudina är ledare i Etiopiens demokratiska opposition och har nu varit frihetsberövad i två veckor. 

Dr Merera Gudina är en ledande kraft i den demokratiska oppositionen i Etiopien. Han är ordförande i Oromo Federalist-kongressen och vice ordförande i det etiopiska oppositionspartiet Medrek. 

I november var Dr Gudina inbjuden till Sverige för att träffa Socialdemokrater för tro och solidaritet. Han var under november i Europa och Europaparlamentet för att berätta om situationen i Etiopien. Dr Merera Gudinas visum gällde fram till 29 november 2016. Han hade inte möjlighet att förlänga sitt visum och valde därför att återvända till Etiopien den 29 november och kunde därför aldrig komma till Sverige.

Dr. Merera Gudina greps så snart han kom tillbaka till Etiopien, på mycket oklara grunder. Det skäl vi förstått har meddelats är anklagelser om samröre med terrorstämplad organisation. Det finns anledning att tro att det snarast handlar om osakligt gripande av politisk opposition. Enligt officiella siffror i Etiopien har minst 11 000 personer fängslats under senare tid. Efter 14 dagar är Dr Gudina fortfarande frihetsberövad. 

Gripandet av Dr Merera Gudina strider mot grundläggande demokratiska principer. Socialdemokrater för tro solidaritet är mycket oroliga över ökade restriktioner för demokratiska röster i Etiopien. Genom att fängsla oppositionsledare riskerar regimen att stänga landets alla vägar till fredlig politisk kamp

Dr Merera Gudina bör omedelbart släppas och eventuella åtal mot honom hanteras på ett rättssäkert sätt.  

Ulf Bjereld, förbundsordförande

Abebe Hailu, förbundsstyrelseledamot

Socialdemokrater för tro och solidaritet

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Socialdemokrater för tro solidaritet är mycket oroliga över ökade restriktioner för demokratiska röster i Etiopien. Genom att fängsla oppositionsledare riskerar regimen att stänga landets alla vägar till fredlig politisk kamp.
Abebe Hailu och Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet