Sverige har erkänt Palestina – dags att ta fler steg

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte. Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta vidare för att stödja byggandet av Palestina som en demokratisk stat; Sverige har erkänt Palestina och bör kunna inspirera fler länder att göra detsamma. Sverige bör även gå före inom EU för att undersöka hur representanter för Palestina kan erbjudas plats i olika internationella sammanhang. 

Sverige erkände Israel 1951 och Palestina 2014. Israel byggdes med ett omfattande stöd från Europa och det är idag rimligt att även Palestina ges ett liknande stöd. Dessa två demokratier – Israel och Palestina - som ligger sida vid sida bör ges liknande villkor och liknande goda relationer med EU. Två mer jämnstarka stater kommer att ge positiva ringar på vattnet i hela regionen. Sveriges och Europas stöd till Israel från 1948 och framåt kan användas som en handbok för hur stödet till Palestina kan utformas idag, men anpassas till nutid.

Just nu ger den vardagliga politiken i Israel och Palestina inte många skäl till optimism. Valresultatet i Israel riskerar att öka polariseringen och våldspiralen. Vi ser en till synes ändlös kedja av våld där oskyldiga dödas. Militära grupper i Gaza, tex Hamas/Qassam brigaderna eller Islamic Jihad som beskjuter civila mål i Israel bryter mot folkrätten. Israel bryter mot folkrätten när de sedan 2007 bestraffar hela befolkningen i Gaza genom blockaden. Israels fortsatta ockupation av Västbanken och bygge av bosättningar är också brott mot folkrätten, liksom Israels fortsatta demolering av palestinska byar. Socialdemokrater för tro och solidaritet fördömer brott mot folkrätten både när de begås av Israel och av palestinska aktörer. Israel är en fungerande demokratisk statsapparat med ett nära samarbete med EU, och med större egna resurser, därmed faller ett tyngre ansvar på Israel.

Sverige är en liten alliansfri stat med världens blickar på sig. Sverige kan vara en moralisk auktoritet som säger det som är rätt, även om vi inte har real-politisk makt att styra de stora politiska processer som kan påverka situationen. Små självständiga stater och civila samhället har ett gemensamt intresse av att upprätthålla respekten för folkrätt och mänskliga rättigheter. Sverige kan ta en aktiv roll i fredsprocesser där geo-politiska intressen gör stormakterna mindre flexibla.

Erkännandet av Palestina var inte målet för svensk politik, men ett steg på vägen. För att Israel och Palestina ska bli två mer jämbördiga stater bör Sverige och EU idag stödja bygget av staten Palestina.

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att:

  • Sveriges regering bör ta initiativ till en konferens för länder vars regeringar eller parlament kan tänka sig att delta i samtal om vikten av att erkänna Palestina. Om ytterligare länder följer Sveriges exempel kan läget i Palestina och Israel förbättras snabbt.
  • I och med att Palestina erkänns som stat får denna stat möjlighet att agera både inom FN och inom Internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Sverige kan dessutom gå före inom EU för att undersöka vilka program och instrument inom EU som kan erbjuda plats för representanter från Palestina. På så vis kan Palestina gradvis bygga sin kapacitet och skolas in i ett modernt demokratiskt arbetssätt.
  • Sverige bör undersöka hur vi steg för steg kan minska handel med varor från företag som har verksamhet på ockuperat område. Ett steg på vägen är EU:s krav på ursprungsmärkning och tullbeläggning för israeliska produkter från ockuperat område. På detta vis medverkar Sverige också till att tydliggöra att Israels legitima gränser inte omfattar ockuperat område.

För mer information

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera