Sverige kan styras utan inflytande från rasistiskt parti - när S går till val på eget manifest

Socialdemokraterna går till val med sitt eget valmanifest, men är beredda att ta ansvar för Sverige även i ett svårt parlamentariskt läge genom brett samarbete, även över blockgränserna om det krävs. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan efter riksdagsvalet nästa år, inte minst som det bromsar möjligheten för Sverigedemokraterna att vara vägmästare. 

Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan efter riksdagsvalet nästa år. 

- Detta är ett besked som ger väljarna största möjliga påverkan för regeringsbildningen, vilket är demokratiskt friskt, säger Peter Weiderud. Väljarna röster på partier, inte bara statsministrar, och varje enskilt val rymmer mängder av reflektioner och frågor som inte får banaliseras. Viktigt också med beskedet är Miljöpartiet är en naturlig samarbetspartner. Miljöpartiet har förmått fånga upp många av de moderna vänsterfrågorna och framstår i vårt land, liksom i övriga Europa, just som en naturlig långsiktig samarbetspartner med socialdemokratin.

-          Men det för mig viktigaste beskedet är den tydliga viljan att kunna samarbeta över blockgränserna. Blockpolitiken, med Sverigedemokraterna som vågmästare, ger detta extrema parti, med en människosyn som tydligt avviker från alla andra riksdagspartier, ett alldeles orimligt inflytande. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kan inte acceptera en socialdemokratiskt ledd regering som bygger på ett parlamentariskt underlag där Sverigedemokraterna är vågmästare. Det skulle riskera att föra både vårt land och parti i dansk/holländsk riktning.

-          Om vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, får över 50 procent kan blockpolitiken till nöds överleva ytterligare en mandatperiod. Men i ett läge där dessa tre hamnar strax under och Sverigedemokraterna alltjämt är vågmästare, ser jag det som naturligt att både vi och Folkpartiet är beredda att ta det parlamentariska ansvar som krävs för att Sverige kan kunna styras utan inflytande från ett rasistisk parti. Folkpartiet är det borgliga parti som tydligast stått upp mot Sverigedemokraternas människosyn. Jag ser också att den socialliberala tradition, som historiskt gjort samarbete med Socialdemokraterna möjligt, under senare år stärkts i Folkpartiet, i såväl riksdagsgrupp som ungdomsförbund.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
0704-970 973
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Citat

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kan inte acceptera en socialdemokratiskt ledd regering som bygger på ett parlamentariskt underlag där Sverigedemokraterna är vågmästare. Vi välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan.
Peter Weiderud, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet