Syrien och Irak – rädda människorna och skydda mänsklighetens kulturarv

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte. Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta för att fler liv ska kunna räddas och för ökat stöd till Syriens och Iraks hårt prövade befolkning. Insatser måste göras för att stoppa IS, bland annat genom att söka strypa deras ekonomi som nu stärks av handel med stulet kulturarv. Vi vill också se ökade insatser för att förhindra fortsatt demolering av mänsklighetens gemensamma minne, vårt kulturarv. 

Kriget, våldet, övergreppen, dödandet och ödeläggelsen i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Samtidigt rycker de extrema fundamentalisterna i IS fram i stora delar av Mellanösternregionen.

Istället för demokrati och fred blev resultatet av det USA-ledda störtandet av diktaturen i Irak och de militära ingripandena i andra områden till en möjlighet för kriminella med egna agendor och maktanspråk att ta mark i regionen. De militära insatserna då, har bidragit till svaga, splittrade stater och i princip laglöshet och kaos på många håll. Sådana stater, regioner och städer har visat sig vara lättintagliga för IS, inte minst som de kan locka med viss stabilitet.

Inför IS framryckningar, Assad-regimens dödande och de fortsatta striderna i Syrien tycks omvärlden idag stå handfallet. Europa ser också från läktarplats på när alltfler människor på flykt från Syrien, Irak och andra platser, drunknar i Medelhavet i sina försök att ta sig in i unionen för att få skydd. Att ta sig in i Europa på laglig väg är idag i princip inte möjligt.

Kaos tilltar och över 12 miljoner människor har drivits på flykt från Syrien och Irak, medan Europa stärker sitt gränsskydd och avvaktar. Den svenska regeringens insatser har bidragit till ett sent och otillräckligt, men dock uppvaknande inom EU.

IS har visat en fullständig och vidrig avsaknad av respekt för mänskligt liv och lidande. De — men även andra — har dessutom orsakat irreparabla skador på hela mänsklighetens minne: Vårt gemensamma kulturarv.

Aleppo, Palmyra, Hatra, Mosul, Ashur, Nimrud – det är platser som kunnat få oss att se hela mänskligheten och vår gemensamma historia. Dessa platser har, tillsammans med andra historiska lämningar i världen, kunnat fungera som tecken på alla människors sammanflätade liv. Det flertusenåriga kulturarv som nu förstörs, skjuts sönder och stjäls, är som ett konglomerat av människans kunnande och eviga strävan efter skönhet. Som människans tråd genom historien.

Att förstöra dessa mänsklighetens minnen, att medvetet förstöra dem som IS nu gör, är att medvetet radera miljoner och åter miljoner människors liv, som om de aldrig existerat. Det är att förstöra bevisen på vad vi människor kan åstadkomma tillsammans. Kvar blir bara våld och död. Som om mänskligheten fötts igår, i detta våld. Som att klippa sönder mänsklighetens tråd.

Lidandet, våldet och dödandet måste få ett slut. Människorna måste skyddas. Därutöver måste också vittnesmålen om mänsklighetens förmågor och gemensamma historia – kulturarvet – kunna skyddas.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:

  • ett ökat svenskt och internationellt tryck på regimen i Syrien, och på de aktörer som förser parterna i Syrien med vapen och upprätthåller regimens ekonomi,
  • ett ökat humanitärt bistånd till Syriens och Iraks flyktingar.
  • en ökad flyktingkvot för människor på flykt från krigets Syrien och från IS härjningar,
  • att legala vägar omgående upprättas för att människor från Syrien och Irak ska kunna söka rättmätig asyl inom EU,
  • ekonomiskt och praktiskt stöd för demokratisk utveckling i Irak och för att skydda de drabbade, inte minst regionens minoriteter - kristna, yezider m fl,
  • ökade internationella insatser för att kunna strypa IS ekonomi, deras möjligheter att sälja olja osv.,
  • ökade insatser – i Sverige och internationellt – för att stoppa den illegala handeln med stulet kulturarv, som just nu också är en betydande del av IS ekonomi,
  • ett aktivt svenskt stöd för Unescos arbete med att kunna granska förstörelse av kulturarv som krigsbrott.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera