Välkommet S-beslut om human migrationspolitik

S-kongressen har antagit nya skrivningar om migrationspolitiken. Socialdemokrater för tro och solidaritet välkomnar de nya riktlinjer som stärker möjligheterna till trygg etablering och återupprättar ambitionerna för en human och värdig asylpolitik.

Det är glädjande att skrivningarna i de politiska riktlinjerna har stärkts väsentligt. Partistyrelsen och kongressombuden har lyssnat på den starka opinion som finns i vårt parti, som vill ha en solidarisk migrationspolitik med höga ambitioner.

Nu värderar vi permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening som principiellt viktiga för trygghet och etablering. Nu talar vi tydligt om att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd. Nu markerar vi att Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt. Det är synpunkter som Socialdemokrater tro och solidaritet framfört under lång tid och vi gläds åt att de blivit till skarpa delar av den socialdemokratiska migrationspolitiken.

Det är också värt att lyfta den nya inledande formuleringen att ”Mångfalden är en del av förklaringarna till Sveriges framgångar. Utan invandring skulle vårt land varit fattigare, såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt.” Det, tillsammans med skrivningen om att migrationens positiva effekter ska tas tillvara, bejakar människors lika värde och obändiga konstruktiva kraft. Det är en markering mot extremhögern och andra krafter som vill dra isär vårt samhälle och ställa grupp mot grupp.

Nu är det upp till bevis för den socialdemokratiskt ledda regeringen. Socialdemokrater för tro och solidaritet kommer att noga följa utvecklingen och verka aktivt för att socialdemokratisk migrationspolitik också blir svensk migrationspolitik – ansvarsfull och solidarisk.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera