Vapenvalet - S och FP frågas ut om vapenexport och försvar

  
Kulturhuset i Skövde, Frejasalen

Onsdag 10 september, kl. 19.00

Fritt inträde, alla är välkomna!

Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet

Vapenexport har seglat upp som en oväntad valfråga. Oetiska vapenaffärer med både Kina och Saudiarabien har diskuterats.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen har under året gjort en större undersökning om riksdagspartiernas syn på vapenexport (vapenvalet.se).

Svenska Freds ordförande Anna Ek möter nu, för en utfrågning och debatt om vapenexport och försvar

Peter Weiderud, (S) förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet och

Christer Winbäck, (FP) riksdagsledamot

Peter Weiderud:

— Försäljningen av krigsmateriel till icke-demokratier har under högerregeringen mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur.  Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta vara. Vi vill se en stärkt folkrätt och att Sverige blir en stark röst för internationell solidaritet och fred igen. 

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Försäljningen av krigsmateriel till icke-demokratier har under högerregeringen mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur. Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta vara. Vi vill se en stärkt folkrätt och att Sverige blir en stark röst för internationell solidaritet och fred igen.
Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet