VI STÖDJER SHIP TO GAZA

Vi stödjer Ship to Gazas fredliga arbete för att återskapa frihet och rörlighet för Gazas folk. Alla goda krafter behövs för att fler steg ska kunna tas för att nå fred, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt Palestina, sida vid sida med Israel. Inför Ship to Gazas kommande aktion för att bryta blockaden vill Socialdemokrater för tro och solidaritet, precis som flera andra organisationer just nu, visa vårt stöd och samtidigt uppmuntra fler att göra detsamma.

Den 1 april 2015 blev Palestina officiell medlem i Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det innebär att Palestina som stat kan driva anklagelser mot Israel om krigsbrott. I oktober förra året erkände Sverige Palestina som självständig stat. Fler europeiska länder väntas följa vårt exempel.
 
Det är stora och viktiga steg i kampen för mänskliga rättigheter i Palestina.
 
Men många steg krävs fortfarande för att denna rättfärdiga kamp ska nå sitt mål: för mänskliga fri- och rättigheter för alla palestinier, slut på Israels blockad och ockupation av palestinsk mark, slut på små och stora folkrättsbrott mot den palestinska befolkningen, slut på israeliska kollektiva bestraffningar och arresteringar av palestinska minderåriga. Det är ännu många steg till en stabil palestinsk stat och en långvarig fred.
 
I somras ägde ett i raden av hopplösa krig rum i Gaza. Under 50 dagar dödade israelisk militär minst 2.130 palestinier. Minst 1.470 av de döda var civila, 501 barn. Mer än 11.100 palestinier skadades, många av dem barn, många svårt och livsbeständigt. 71 israeler dödades av palestinska vapen under striderna, varav 5 var civila. I augusti 2014 rullade till slut de israeliska tanksen ut ur Gaza. Kriget var slut för den här gången.
 
Men även om kriget tog slut, så pågår ännu Israels folkrättsstridiga ockupation av Västbanken och blockad av Gaza. Sedan hösten 2007 är nära 2 miljoner människor inspärrade på den lilla yta som är Gaza. En liten yta som dessutom är svårt märkt av sommarens bombningar. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bygga upp sönderbombade hus och en raserad infrastruktur när byggnadsmaterial inte tillåts att föras in i Gaza.
 
Att stänga in alla människor i Gaza, att förneka dem nödvändig import och också export av varor, är en kollektiv bestraffning och ett brott mot folkrätten. Det avbryter också en mångtusenårig naturlig rörlighet mellan Afrika, Asien och Europa. Att omvärlden tillåter att detta fortgår år efter år är en skam.
 
Socialdemokrater för tro och solidaritet arbetar kontinuerligt för att kunna bidra till fred, demokrati och mänskliga rättigheter för människorna i Gaza och i hela Palestina. Det gör vi genom politiskt påverkansarbete, genom konkreta projekt på plats i Gaza och genom samarbeten med andra.
 
Ship to Gaza har varit och är en sådan samarbetspartner.
 
Vi stödjer Ship to Gazas fredliga arbete för att återskapa frihet och rörlighet för Gazas folk. Alla goda krafter behövs för att fler steg ska kunna tas för att nå fred, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt Palestina, sida vid sida med Israel. Inför Ship to Gazas kommande aktion för att bryta blockaden vill Socialdemokrater för tro och solidaritet, precis som flera andra organisationer just nu, visa vårt stöd och samtidigt uppmuntra fler att göra detsamma.
 
Vi hoppas att nästa steg innebär att blockaden kan brytas och att Ship to Gaza — och många andra skepp — kan åka fritt till och från Gaza.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media