Wallströms Palestinaresa stödjer mänskliga rättigheter

Idag har utrikesminister Margot Wallström rest till Palestina, för bilaterala överläggningar. Socialdemokrater för tro och solidaritet välkomnar resan. Det är också arbetarrörelsens besök i Palestina, påminner Ulf Bjereld.

Vårt förbund arbetade länge för det erkännande av Palestina som regeringen fick till stånd 2014. Vi är måna om att Sverige kan fortsätta utveckla kontakterna, inte minst för att bistå med att bygga vidare på en enad och demokratiskt stark stat och ett livskraftigt civilsamhälle i Palestina.

Förbundsordförande Ulf Bjereld:

      Nästa år har Palestina varit ockuperat av Israel i ett halvt sekel. 50 långa år. Generationer av människor lever och har vuxit upp som flyktingar i sitt eget land. Det är förstås en helt orimlig situation. Israels ockupation av Västbanken, aggressiva bosättningspolitik och blockad av Gaza måste upphöra - om fred och försoning någonsin ska kunna ha en chans.

Den israeliska högerregeringen bedriver just nu en i det närmaste extrem politik. Israeliska fredsrörelser som B’tselem och Breaking the Silence vittnar om israeliskt övervåld och brutalt agerande på ockuperad mark. Som Israelvän gör det ont att se hur en tvåstatslösning blir allt mer avlägsen, i takt med att olagliga bosättningar blir allt fler. Det är viktigt att Sverige genom Margot Wallström kan bidra till att blåsa liv i fredsprocessen, i enlighet med Frankrikes initiativ.

Wallströms besök kan också ha betydelse för en inompalestinsk försoning. Sverige har en särskild position i Palestina, bland annat genom vårt erkännande av staten. Därmed har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka.

Man ska också komma ihåg att en socialdemokratisk utrikesministers besök i Palestina, även är arbetarrörelsens besök. I Palestina finns tydliga behov av att stödja och stärka progressiva folkrörelser, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt civilsamhälle – det som alltid varit arbetarrörelsens kärna, säger Ulf Bjereld.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Man ska också komma ihåg att en socialdemokratisk utrikesministers besök i Palestina, även är arbetarrörelsens besök. I Palestina finns tydliga behov av att stödja och stärka progressiva folkrörelser, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt civilsamhälle – det som alltid varit arbetarrörelsens kärna.
förbundsordförande Ulf Bjereld