(S)torsatsning på länets gruvorter

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten kommer nu på bred front och ur många politisk perspektiv lyfta de strategiska utvecklingsfrågorna kring gruvnäringen i allmänhet och utvecklingen i Pajala i synnerhet.

Initiativet till det breda politiska arbetet har sin bakgrund i den motion om en sammanhållen gruv- och mineralpolitik som behandlades i riksdagen för några veckor sedan. I motionen - skriven av riksdagsledamot Sven-Erik Bucht - var huvudkravet ett program för en sammanhållen gruv- och minderalindustri. Helt mot regeringens vilja antog en majoritet i riksdagen motionen och nu vill s-ledamöterna från Norrbotten gå vidare.

- De stora och just nu många gruvetableringarna i framför allt Norrbotten ställer stora krav på många samhällsområden - särskilt i mindre orter som Pajala, menar norrbottens s-ledamöter bl a och presenterar nu sitt arbete för att i riksdagen sätta fokus på de långsiktiga strategiska utvecklingsfrågorna.

FÖR MER INFORMATION:

Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokratern i Norrbotten
070   606 98 40

 

 

Om oss

Socialdemokraterna i Norrbotten är med sina mer än 5 000 medlemmar landets fjärde största socialdeokratiska partidistrikt och ett av de starkaste röda fästena i landet med ett starkt och levande folkrörelseparti.

Media

Media

Dokument & länkar