40 medarbetare varslas på folkhälsoakademin: (S) kräver snabb lösning för att inte förlora kompetensPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2011-08-19

40 medarbetare varslas på KFA: (S) kräver snabb lösning för att inte förlora kompetens Idag meddelade landstingsdirektören för Stockholms läns landsting att de tillsammans med Karolinska institutet(KI) kommit överens om att omförhandla avtalet kring KI:s folkhälsoakademi (KFA). Anledningen till detta uppges vara att arbetet inte fallit ut som avsett. I väntan på utfallet från förhandlingarna vidtas inga åtgärder för de 40-tal medarbetare där arbetsbrist har fastställts. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vi se en snabb lösning för att medarbetarnas kompetens inte ska gå förlorad.

- Detta är ett misslyckande att detta viktiga samarbetet inte fungerar länge. Nu är det brådskande att vi får till en snabb lösning så att landstinget inte förlorar all den kompetens som finns inom den Karolinska folkhälsoakademin, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.
- Vi tycker det är oerhört viktigt med ett effektivt och vetenskapligt folkhälsoarbete, inte minst för att minska de stora skillnaderna i hälsa i Stockholmsregionen. KFA har varit en viktig del i det arbetet. Detta får inte innebära sänkta ambitioner i landstingets folkhälsoarbete, säger Johan Sjölander, socialdemokratisk landstingspolitiker med ansvar för folkhälsofrågor.

Presskontakt: Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar