Äldresatsning stoppadPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-10-01

Presskontakt Magnus Ljungkvist 070-737 41 74

Äldresatsning stoppad Det blir inga nya satsningar på äldrecentraler, läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal i landstinget. Det satte den borgerliga majoriteten, under ledning av äldreberedningens ordförande Pia Lidwall (kd), stopp för idag.

Socialdemokraterna föreslår en rejäl satsning på äldrevård inom Stockholms läns landsting: ? 3 miljoner kronor för att för att utreda möjligheterna att starta ytterligare äldrecentraler eller äldreteam i de delar av länet där idag saknas ? 8 mkr för att erbjuda läkemedelsgenomgångar för äldre över 75 år ? 5 mkr till att erbjuda hälsosamtal till äldrepersoner bland socioekonomiskt svaga grupper yngre än 75 år – Våra äldre ska ges en likvärdig sjukvård oavsett var i länet de bor. Därför borde beredningen valt att satsa på att förstärka upp med äldreteam i de delar av länet där det idag saknas, säger Juan Carlos Cebrian (s), vice ordförande i beredningen.

– Ännu mer uppseendeväckande är att den borgerliga majoriteten väjer att avstå från nya satsningar på läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal för äldre. I budgeten för 2008 blir det mindre resurser till äldrevården för att få utrymme till en skattesänkning. Därför låter de sjukvårdens behov står tillbaka, avslutar Juan Carlos Cebrian.1

Prenumerera