Återigen slösar Stockholms läns landsting med skattebetalarnas pengarPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2010-07-05

Återigen slösar Stockholms läns landsting med skattebetalarnas pengar Radio Stockholm har tagit del av en ny, ännu opublicerad utvärdering, av Stockholms läns landstings flerårsavtal med landstingssjukhusen. Enligt radio Stockholm visar utvärderingen att många patienter i Stockholms län får vänta onödigt länge på att få vård på sjukhus, majoriteten av länets sjukhus klarar inte att uppfylla vårdgarantin. Det beror på att det nuvarande ersättningssystemet gör att sjukhusen riskerar att förlora ekonomiskt på att öka antalet behandlingar. Utvärderingen visar även att vården i Stockholm blivit dyrare.

Ilija Batljan, kandidat till finanslandstingsråd för Socialdemokraterna som tagit del av utvärderingen kommenterar;

– Utvärderingen ger en allvarlig signal om brister i ersättningssystemet som inte gör det lönsamt för sjukhusen att arbeta för en mer tillgänglig vård. Det jag med säkerhet kan utläsa från rapporten är att skattebetalarna betalt 40 miljoner kronor för vård som aldrig utförts men det kan röra sig om upp till närmare 350 miljoner kronor. Förlorarna är våra medborgare som blir de som får stå i väntrummet längre än nödvändigt, säger Ilija Batljan, kandidat till finanslandstingsråd för Socialdemokraterna.

– Nu kräver jag att ersättningssystemet görs om så att allt krut läggs på att minska köerna och använda skattebetalarnas pengar effektivt, säger Ilija Batljan.

Information:

Länk till radio Stockholm http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3831547Presskontakt: Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar