Biljettkontrollen: Straffa inte ”whistleblowers”!

Idag fattade trafiknämnden beslut om principerna av upphandling av biljettkontrollen. Moderaterna valde att inte stödja Socialdemokraternas krav på att den nya entreprenören ska ta över befintlig personal. Biljettkontrollen bedrivs idag av Securitas men ska nu upphandlas på nytt efter att Securitas inte fått förlängt förtroende. Skälet till det är överrapportering av antalet utförda biljettkontroller som uppdagades efter larm från personalen. Mot den bakgrunden sänder dagens beslut helt fel signal. 

-          Personalen har värnat både skattebetalarnas pengar och sin egen yrkesheder genom att slå larm om misstänkta oegentligheter. Ett sådant agerande ska premieras – inte straffas. För oss är det självklart med personalövertagande i denna upphandling, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg.

-          Vi var emot att lägga ut denna verksamhet på entreprenad. Moderaterna drev på för att upphandla biljettkontrollen och styra mot kvantitet istället för kvalitet. Det håller inte att den politiska ledningen struntar i såväl personalen som i kvaliteten på verksamheten. SL behöver en fungerande biljettkontroll, fortsätter oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070 - 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Prenumerera

Dokument & länkar