Bristen på vårdplatser måste få en långsiktig lösning

Återigen rapporteras om bristen på vårdplatser på Stockholms akutsjukhus, personal tvingas jobba många och långa extrapass, överfulla avdelningar med en bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet som följd. Förra sommarens extremt pressade situation ser ut att upprepas och personalen betalar ett högt pris för att vården ska fungera, inte bara under sommaren. Frågan är hur länge personalen orkar kompensera för undermåliga förutsättningar och bristande planering?

Redan 2007 larmade Socialdemokraterna om att behovet av nya vårdplatser i länet var mycket stort. 500 nya vårdplatser behövdes då för att komma tillrätta med de konstanta överbeläggningarna och de långa väntetiderna på akutmottagningarna. Under flera år har även personalen på länets akutsjukhus varnat för att situationen med konstanta överbeläggningar är ohållbar. Det är omöjligt att upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen och samtidigt garantera en hög patientsäkerhet. Detta har såväl Socialstyrelsen som Arbetsmiljöverket uppmärksammat vid ett flertal tillfällen.

-          Varken 2007, eller nu 2013, vilar det yttersta ansvaret för att bygga ut akutsjukvården på de enskilda sjukhusledningarna. Det är ett politiskt ansvar som kräver politiska beslut. Sjukhusen gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar landstinget gett, nu måste Filippa Reinfeldt ta sitt ansvar, för i det här fallet är det faktiskt moderaterna som inte levererar, säger Dag Larsson Oppositionslandstingsråd (S)

Socialdemokraterna har genom flera förslag försökt hitta lösningar på problemen inom akutsjukvården. I budgeten föreslår vi bland annat en ny operationsbyggnad (FRIO) på Huddinge, utredning gällande fler förlossningsplatser på Huddinge, men inte minst ser vi att det finns ett stort behov att satsa på personalen, både för att behålla dem som redan arbetar inom vården men också för att skapa en attraktiv arbetsplats där fler känner att de vill arbeta i framtiden.

Socialdemokraterna har även motsatt sig den sänkta ambitionsnivån gällande direktinskrivning på geriatriken, för att äldre ska slippa vänta i timmar på överfulla akutmottagningar när de istället skulle kunna åka direkt till ett geriatriskt sjukhus.

-          Vi ser idag resultatet av flera år utan politiskt ansvarstagande och brist på ledarskap. Situationen på våra sjukhus är så allvarlig att personalen inte längre orkar jobba kvar och det blir allt svårare att rekrytera ny personal. Vårdens resurser måste anpassas och planeras efter medborgarnas behov, inte politikernas behov av att sjösätta nya vårdval istället för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdplatser, säger Dag Larsson Oppositionslandstingsråd (S)

Införandet av en ny lättakut på Danderyds sjukhus är förvisso bra, kanske kan den ge en viss avlastning på Danderyds akutmottagning. Tyvärr var detta en kortsiktig panikåtgärd på ett långsiktigt problem som saknade föregående förankring hos Danderyds sjukhus. Detta är bara ett exempel på Moderaternas brist på en långsiktig planering och ansvarstagande.

-          Socialdemokraterna är alltid beredda att bidra till en konstruktiv dialog om hur vi löser de akuta problemen som finns på länets sjukhus. Vi menar att det är vårt gemensamma ansvar att garantera stockholmarna en säker vårdVi hoppas att Moderaterna förstår allvaret och behovet av att hitta långsiktiga och breda lösningar för att kunna garantera Stockholmarna en god vård även i framtiden, avslutar Dag Larsson (S).

Hanna Svensson
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna Stockholms Läns Landsting
Tel 070-737 41 76
Hanna.svensson@politik.sll.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar