BUP lidande när (M) väljer konkurrensutsättning före kvalitet

Idag rapporterar radio P4 Stockholm om att all personal som jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Järva kommer få sluta när det nya företaget Prima Barn AB tar över. Barn och ungdomar riskerar att påverkas negativt, inte för att företaget i sig skulle ge sämre vård, men för att kontinuiteten som är så viktig inom barn- och ungdomspsykiatrin slås sönder. Trots det har den moderatledda alliansen drivit på konkurrensutsättningen.  Socialdemokraterna har motsatt sig att BUP ska konkurrensutsättas eftersom det riskerar att försämra kontinuiteten i vården.

-          Den psykiska ohälsan bland unga är ett av vår tids stora samhällsproblem. Socialdemokraterna betvivlar inte att privata företag kan ge god vård, men i detta fallet handlar det inte om det. En av de viktigaste faktorerna för att få en fungerande barn- och ungdomsverksamhet är kontinuitet, den försvinner när verksamheten konstant ska upphandlas. Det viktigaste för socialdemokraterna är att sätta den enskilde patienten i centrum, så fungerar det inte idag, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

-          Moderaterna hävdar ofta att valfrihet inom vården är lösningen på allt. Men man måste förstå att konkurrens- och marknadstänkandet har sina gränser. Valfrihet räcker inte för att skapa kvalitet i psykiatrin. När du är psykiskt sjuk är du ofta i en  beroendeställning till vården. Det gör att man måste vara väldigt noga med kvalitet och att aktivt stärka patientens rättigheter. Det är naivt att tro att enbart valfrihet i sig kommer att leda till förbättringar av vården. Istället krävs det ett långsiktigt utvecklingsarbete, avslutar Dag Larsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070- 737 41 64

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar