Diskrimineringen av invandrarkvinnor i samband med förlossning måste kartläggasPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-08-20

Presskontakt Claes Nordmark Politisk sekreterare 070-737 41 21

Diskrimineringen av invandrarkvinnor i samband med förlossning måste kartläggas

– Nedskärningen av resurserna till mödravården inom socialt utsatta områden måste läggas på is till dess det kartlagts om de uppgifter som publicerats i en studie från Karolinska Institutet stämmer, säger Inger Ros, vice gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti har den borgerliga majoriteten föreslagit att ta bort den socioekonomiska ersättningen till mödravårdscentralerna. Förslaget har förts fram utan att det kartlagts hur det kommer att drabba mödravårdscentralerna i utsatta områden.

Nu visar en studie från Karolinska institutets att kvinnor födda i Afrika söder om Sahara och Latinamerika drabbas av 50 procent mer komplikationer vid förlossningar på svenska sjukhus än svenskfödda kvinnor.

– Det är sorgligt att kvinnor med invandrarbakgrund från Afrika, Latinamerika och löper större risk att råka ut för komplikationer i graviditeten säger Kemo Ceesay, socialdemokratisk ledamot av landstingsfullmäktige. Nu kräver vi att det kartläggs hur förhållandena ser ut i vårt landsting.

– Rapporten från Karolinska Institutet visar att det är strukturen i vården som påverkar vilken vård man får. Dålig kommunikation, brist på dialog och förståelse gör att komplikationer tillstöter. Under förra mandatperioden beslutade vi att börja ett arbete för bättre bemötande inom sjukvården. Tyvärr lades det arbete på is när de borgerliga tog över i höstas, säger Inger Ros.1

Prenumerera