Experter: Bristande politisk styrning av Trafiknämnden och SL

SvD kan nu avslöja att svidande kritik återigen riktas mot SL:s styrelse. Kritiken, som kommer från ett externt expertutlåtande beställt av Landstingsrevisorerna, berör avsaknaden av politisk styrning och ledning. Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen påtalat problemen med bristande kontroll och långsiktig styrning, och den oklara ansvarsfördelningen mellan förvaltning och förtroendevalda. Men ytterst politiskt ansvarige, ordförande Christer Wennerholm (M) har hittills inte velat lyssna. Detta trots att SL:s styrelse vid ett flertal tillfällen fått liknande kritik från Landstingsrevisorerna, inte minst 2011 när man prickades på grund av ”stora brister i den interna styrningen och kontrollen”.

- Det finns ett oroväckande mönster i den upprepade kritiken. När det politiska ledarskapet brister får det konsekvenser för demokratin såväl som för ekonomin, det blir svårt att säkerställa att skattebetalarnas pengar används effektivt. Och detta sker i ett läge när behoven av investeringar och bättre trafik ökar allt mer då Stockholmsregionen växer. Ändå verkar SL:s ordförande Christer Wennerholm varken vilja se eller ta åt sig av den återkommande kritiken, det är minst sagt anmärkningsvärt, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd. 

- SL har ett viktigt ansvar och hanterar stora summor pengar. Hundratusentals resenärer i hela länet påverkas av SL:s beslut. Nu går utvecklingen dessvärre åt fel håll. I SL:s investeringsbudget för i år går hela 3,7 miljarder förlorade då de inte används upp. Samtidigt har trafikutbyggnader både fördyrats och försenats. Biljettintäkterna viker, tappet är nu över 400 miljoner kronor jämfört med prognos, och det saknas blocköverskridande samsyn och samarbete. Väljarna och resenärerna måste kunna förvänta sig ett politiskt, demokratiskt ledarskap som tar ansvar och värnar skattebetalarnas pengar. En ordentlig genomgång av den interna kontrollen och politiska styrningen i Trafiknämnden och SL måste genomföras snarast, säger Erika Ullberg.


Presskontakt:
Elin Tibell, 0707-37 43 34

Taggar:

Prenumerera

Media

Media