Forcerat avtal om Spårväg City riskerar SL:s ekonomi

I augusti 2011 valde Moderaterna att godkänna en fortsatt forcerad utbyggnad av Spårväg city trots att SL pekade på en lång lista risker med detta. Mot bakgrund av SL:s dåliga ekonomi fick Moderaterna bakläxa att pressa ner kostnaderna med 1.1 miljarder. När ärendet nu kommer upp på nytt har man misslyckats med att få ner kostnaderna och projektet försenas med flera år. Socialdemokraterna kommer mot bakgrund av de stora osäkerhetsfaktorerna och risken för omfattande fördyringar kräva att Spårväg city i nuvarande form avbryts för att invänta klargörande fakta om bland annat tidsplan, kostnader och samhällsnytta.

- Pengar till investeringar är inte outtömliga. I ett läge där SL:s ekonomi är mycket ansträngd måste politiken prioritera de utbyggnader som ger bäst nytta i närtid och ger fler betalande resenärer till SL. Jag tycker det är mycket märkligt att angelägna och förberedda kollektivtrafiksatsningar som tunnelbana till Hagastaden/Nya Karolinska sjukhuset och tvärbana Kista få stå tillbaka medan Spårväg city forceras fram under vilka premisser som helst, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Erika Ullberg.

Sedan tidigare har det varit känt att delar av den första utbyggnaden av Spårväg city måste rivas upp igen på grund av tätskiktsrenoveringar av Sergels torg. Men nuvarande underlag visar att det är värre än så. Hela första etappen kommer periodvis vara avstängd i flera år.

- För resenärerna som tidigare kunde byta till buss vid centralen och T-Centralen för att åka ut på Djurgården blir det nu en lång promenad ned till Norrmalmstorg, säger Erika Ullberg.

- Vi riskerar att se en återupprepning av när första etappen av Spårväg city byggdes –då sprängdes budgeten med nästan 70 procent. Samma oklara villkor gäller nu. Landstingsmoderaterna tar en mycket stor risk med skattebetalarnas pengar om de driver igenom Spårväg city när basala fakta om tidsplan, sträckningar och flera avgörande ekonomiska uppgifter saknas, säger Erika Ullberg.

FAKTA:


Genomförandebeslut Spårväg city etapp två http://sll.se/Handlingar/Trafikn%C3%A4mnden/2013/Febr/TN2-2013-00198_PDFA%20Sp%C3%A5rv%C3%A4g%20City.pdf 

 
Utdrag från s.9 (14)
"Sträckan Sergels torg - T-Centralen är beroende av stadens arbeten med tätskiktsrenoveringen av Sergels torg som planeras genomföras i etapper från 2012 till 2018. På Hamngatan utförs arbeten från Sergels torg till Regeringsgatan vilket innebär att nuvarande hållplats vid Sergels torg tas bort 2015. Vändning kommer då att under tiden 2015-2018 huvudsakligen behöva ske vid Kungsträdgården, men även periodvis vid Norrmalmstorg. I samband med tätskiktsarbetena utförs underarbeten för spåroch hållplatsanläggningen. Spåranläggningen på hela sträckan T-Centralen till Norrmalmstorg planeras att färdigställas under 2018."

  
Utdrag (s 7 (14) )På Spårväg City befintlig bana linje 7 planeras
tillgänglighetsanpassning av plattformarna. Plattformarna höjs och förlängs. För vissa hållplatser behöver skyddsräcke sättas upp
mellan spåren. Där befintlig hållplats ligger i kurva rätas spåren alternativ flyttas
hållplatsläge.
  

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070-7374164

Prenumerera

Dokument & länkar