Fullmäktige: (M) lät politisk prestige gå före ett blocköverskridande stöd för tunnelbana till Nacka

I förra veckan gav Moderaterna beskedet att de tänkt om och vill öppna upp för en förstudie för tunnelbana till Nacka. För oss Socialdemokrater var det ett efterlängtat besked. Tyvärr blev inte glädjen långvarig. Idag behandlades landstingsfullmäktige Socialdemokraternas motion om tunnelbana till Nacka. Den vann dock inte bifall. Moderaterna försatt därmed möjligheten att få ett enigt landstingsfullmäktige bakom utbyggnaden. Det väcker frågor om trovärdigheten i Moderaternas omsvänging. 

-          Till media och väljarna säger Moderaterna att de vill starta en förstudie till Nacka men samtidigt missade de idag en historisk chans att få ett enigt fullmäktige bakom det beslutet. Enighet skulle varit ett styrkebesked i kommande förhandlingar. Vi måste prata med en röst från denna region när vi sätter press på regeringen och kräver statlig medfinansiering säger Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd och gruppledare för Socialdemokraterna.

-          Tunnelbana till Nacka är bara en av flera viktiga tunnelbaneutbyggnader. Vi Socialdemokrater vill gärna komma överens om dessa över blockgränserna. Jag beklagar att Moderaterna inte kunde lägga den politiska prestigen åt sidan idag. Vår region förtjänar bättre, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.


Information om beslutet:

Socialdemokraternas att-satser i motionen löd enligt följande:

  • att ge trafiknämnden i uppdrag att omgående starta en förstudie för en förlängning av tunnelbanans blå linje till Nacka
  • att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att uppvakta regeringen i syfte att söka medfinansiering till en tidigareläggning av förstudie av tunnelbana till Nacka.

S, V och Mp röstade för Socialdemokraternas motion, de borgerliga partierna valde att stödja landstingsstyrelsens förslag till beslut som innebär ett besvarande på grund av att de anser att förstudien ej kan startas på grund av att idéstudien till Nacka ej är klar. Men flera medier har redan uppmärksammat att detta är osant. S, V och Mp valde att reservera sig till förmån för Socialdemokraternas förslag.


Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar