Häpnadsväckande arrogans av Elmsäter-SvärdPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2009-06-09 Häpnadsväckande arrogans av Elmsäter-Svärd När oppositionen begär klarhet i ett illa berett ärende om privatiseringar av landstingets vårdcentraler och utnyttjar sin lagstiftade rätt att återremittera går det moderata finans- landstingsrådet till attack. Trots att hon vet om att de fackliga organisationerna är överkörda så kallar hon minoritetens rätt att kräva återremiss för "obstruktion av den demokratiska processen".
– Det är en häpnadsväckande arrogans denna politiska majoritet ständigt visar mot de av riksdagen stiftade lagarna, säger oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.

Debatten om fortsatta privatiseringar av 22 av landstingets vårdcentraler är en direkt fortsättning av den borgerliga majoritetens försök att privatisera vårdcentraler till underpris. Ärendet togs fram i hast och de fackliga organisationerna hann inte ens komma till det kallade MBL-sammanträdet.

– Vi har som förtroendevalda ett ansvar för att förvalta landstingets och skattebetalarnas tillgångar på bästa sätt. Vi har också som arbetsgivare en skyldighet att lyssna på personalföreträdarna. Inget av detta är uppfyllt och därför begär vi återremiss, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.

Debatten om försäljningarna av vårdcentralerna bjöd på många märkligheter från den borgerliga majoriteten. Bland annat berömde sig centerpartiets landstingsråd, Gustav Andersson, av att använda sig av "civil olydnad" när man privatiserar i lagens utkanter. Sedan kom pressmeddelandet från Catharina Elmsäter-Svärd där hon ondgör sig över att minoriteten använder sig av sin rätt att återremittera.

– Vi har sett både förr och nu hur de borgerliga partierna har mycket lite respekt för de lagar som fattats av Sveriges Riksdag. Men när den högst uppsatta politiska företrädaren för majoriteten vill tumma på minoritetens rätt att få ärenden ytterligare belysta så har det gått långt. Att använda sig av sina demokratiska rättigheter kan aldrig vara att obstruera demokratin, anser man det är det nog den egna demokratisynen man bör granska, avslutar Ingela Nylund Watz.

Socialdemokraterna ser inget behov av att kalla in ett extra fullmäktige utan vill att landstinget sparar sina resurser genom ta upp ärendet igen i september.

Fakta: Minoritetens rätt till återremiss infördes i kommunallagen 2002 bland annat efter ett initiativ från den moderata riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin

Presskontakt: Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74, www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Prenumerera

Dokument & länkar