Hård revisorskritik: Landstingsstyrelsen och trafiknämnden brister i intern styrning och kontroll

I revisorernas granskning av verksamheten inom SLL år 2012 riktats återigen skarp kritik mot brister i intern styrning och kontroll. Hårdast är omdömena om hur trafikverksamheterna sköts. Revisorerna konstaterar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för AB SL inte är helt tillfredställande. Både Trafiknämnden och landstingsstyrelsen bedöms vidare ha otillräcklig intern styrning och kontroll. 

-       Vad gäller trafikverksamheterna fortsätter produktiviteten att sjunka och revisorerna pekar också på att ekonomin är bekymmersam. Bristande avtalsuppföljning, konsultkostnaderna och sjötrafikupphandlingen är andra orosmoment. Mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten borde fokus ligga på att bygga ut och förstärka trafiken. Istället slösas pengar bort, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

-       Jag är mycket bekymrad över att Moderaterna inte tar tag i problemen med bristande avtalsuppföljning och kontroll så att vi faktiskt kan vara säkra på att skattepengar går till rätt saker. Kritiken är inte ny utan måste vara väl känd för Moderaterna då den påpekats tidigare av såväl revisorerna som av oss Socialdemokrater. Ändå verkar den styrande majoriteten oförmögna att ompröva politik som uppenbarligen inte fungerar. I förlängningen riskerar vi höjd skatt eller höjt pris på SL-kortet, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

Läs mer:

Revisorernas rapport för år 2102 bifogas.

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070-737 41 64

Prenumerera

Dokument & länkar